5 Aralık 2021

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından toplam bütçesi 15 Milyon TL olan “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” ve “İşletmelerde Stratejik Yapılanma” konulu Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı Çanakkale’de gerçekleştirildi.

Çanakkale Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, OSB ve Küçük Sanayi Siteleri ve Sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağladı. Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç’ün açılış konuşmasının akabinde, Program Yönetimi Birimi Başkanı Murat Ateş tarafından 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı olan Mali Destek Programlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Programlar hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştiren Murat Ateş, programlarında Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi genel amaç olarak belirlendiğini belirtti. Programlarda ayrıca mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi, çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesini de özel amaç olarak belirlendiğini dile getirdi.

Ateş, yapmış olduğu sunumda, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi programı için 10 Milyon TL bir program bütçesinin belirlendiğini belirtirken, programın %25 – %75 destek oranıyla 250 bin TL – 2 milyon TL destek miktarı olacağını söyledi. İşletmelerde Stratejik Yapılanma programı için ise 5 milyon TL program bütçesi ile %25 – %75 destek oranıyla 200 bin TL – 500 bin TL’lik destek miktarı olduğunu belirtti.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknokent ve Teknoparklar her iki programa da başvurabiliyorken, özel sektöre yönelik faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, İşletmelerde Stratejik Yapılanma programına başvuru yapabilecek. Organize sanayi alanlarının kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim yapısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarında altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve Ar&ge, yenilikçilik, kalite ve markalaşma alanlarında özel sektörün yatırımlarına zemin oluşturacak ortak kullanım amacına yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi programı önceliği olarak belirlenmiş durumda. İşletmelerde Stratejik Yapılanma programı önceliği ise; çatı kuruluşların koordinasyonunda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir altyapıların oluşturulması olarak belirlenmiş durumdadır.

Mali Destek Programlarının sunumunda ayrıca; programların genel hatları, başvuru şartları, uygun başvuru sahipleri, örnek proje konuları hakkında bilgi verildi. Potansiyel başvuru sahiplerinin GMKA web sayfası www.gmka.gov.tr’de başvuru için gerekli bilgileri bulabilecekleri belirtilirken, soru-cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.