27 Ocak 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

ALİ ÇALIŞKAN ; ‘‘KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HAK KAZANAN İŞVERENLER BU DÖNEMDE İŞÇİ ÇIKARMAMALIDIR’’

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan, İŞKUR tarafından Covid-19 Kaynaklı yapılan Kısa Çalışma Ödeneği hakkında açıklamada bulundu. Çalışkan, Kısa Çalışma Ödeneğine başvuran ve hak kazanan işverenlerin bu dönemde çalışanları işten çıkarmaması gerektiğini dile getirdi.

Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan: ‘‘Bilindiği üzere Kurumumuz Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması yapılabilmektedir. 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılan Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa başvurular için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmektedir. Bu şartları sağlayamayanlar da yine kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebilmektedir. Ancak Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilenAhlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri (29 kodu ile) sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.’’  

‘‘Çıkış yapılmaması gereken SGK Çıkış Kodları ‘01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi, ‘04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi’, ‘15-Toplu işçi Çıkarma’, ‘22-Diğer nedenler’, ‘26-Disiplin kurulu kararı ile fesih’, ’27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih’, ‘28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih’, ‘31-Borçlar Kanunu, Sendika Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusura dışında fesih’, ’32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih’ ve ‘34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih’ ile işten çıkış işlemi yapılmış ise bu tarih itibarıyla işyerinde kısa çalışma uygulanan kişilerin kısa çalışma bitiş tarihlerinin güncellenmesi gerekmektedir ve oluşan fazla ödemeler işverenden tahsil edilecektir.’’

‘‘İşverenlerin işten çıkış nedeninin SGK’ya bildirilen gerekçeden farklı olduğu, bildirimin sehven yapıldığı yönünde Kurumumuza itirazda bulunmaları ve fesih nedenini somut bir belgeyle kanıtlamaları halinde kanıtlanan fesih nedeni esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, SGK hizmet dökümünde fesih nedeninin güncellendiğinin tespiti halinde söz konusu fesih nedeni esas alınarak işlem yapılacaktır.’’ dedi.

Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan’ın değindiği 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin ayrıntılarına www.canakkaleiskur.gov.tradresinden ulaşılabileceği belirtildi.