10 Haziran 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Bölgesel Entegrasyon Seminer Serisi Gerçekleşti

Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Bölgesel Entegrasyon Seminer Serisi Gerçekleşti

22 Eylül 2023 tarihinde Zoom platformunda “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği’nin düzenlediği ,BZT Akademi, Turan Akademi, Gençliğe Katkı Kamu Birliği ve Türk Dünyası İzleme Merkezi’nin destekleriyle : Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs “3 Devlet, Tek Millet” Forumu gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, etkinliğe katılanları selamlayarak, her üç devletin de birbirine soy bağıyla bağlı bir topluluk olduğunu, aynı kaderi, aynı acıyı paylaştığını vurguladı. Ayrıca Azerbaycan’ın, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarih ve kültürünün genç nesiller arasında, özellikle Türkçe konuşan STK’lar arasında tanıtılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Konuşmasında şunları söyledi: “Avrupa devletleri birliği var, Arap devletleri birliği var, İskandinav devletleri birliği var, Türk devletleri birliği neden olmasın? Ben Türk milletinin temsilcisiyim, kendini Türk gören herkesin temsilcisiyim!”

Tarihten bu yana Türklere karşı uygulanan adaletsizlikler ve ayrıştırma politikasını anlatan TÜRKPA Türkiye Milletvekili ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Mesten, birlik olmanın ve nefret dolu güçlere karşı birlikte hareket etmenin önemine değindi. Aynı zamanda “Türkiye Yüz Yılı” projesinin sadece Türkiye’ye değil tüm Türk dünyasına ithaf edileceğini, Türk devletlerinin dünyaya barış ve adalet getireceğini vurguladı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Savunma Komitesi uzmanı, BM ortağı ve “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği’nin onursal üyesi Mirdamed Azizov, Türk dili konuşan ülkelerle ilgili uluslararası kabul edilen ve uygulanması planlanan bildiriler ve kararlar hakkında geniş bir sunum yaptı. Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs devletleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yoğunluğundan ve Türk dili konuşan devletler arasında ortak projelerin öneminden bahsetti.

“Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev, projenin amacı ve Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki üçlü ortaklığın geliştirilmesi ve “3 Devlet, Tek Millet” sözünün önemi hakkında geniş bilgi verdi. ”Zengezur” koridorunun açılmasının Türk dünyası devletleri ve halklarının kalkınması açısından önemine değindi ve Türk dili konuşan ülkelerin dostluk, kardeşlik ve ittifak bağlarını güçlendirmek için çalışmaları gerektiğini vurguladı. O sözlerinde düzenledikleri projenin amacının Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs devletlerinin ortak faaliyetlerinden elde edilecek katkıları teşvik etmek, birlik ve eşitliğimizi güçlendirmek olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Temsilciliği Başkanı Serdar Şengül, projenin uygulanması hakkında katılımcılara bilgi verirken, Azerbaycan-Türkiye devletleri arasındaki kadim ve ebedi dostluktan bahsetti. Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan – Ermenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmazlıkların benzerliklerine değindi.

Proje ortağı “Gençliğin Katkısı” Kamu Birliği Başkanı Asım Valiyev, Turan yolunda yapılan çalışmalar ve bu yönde atılacak adımlar hakkında bilgi verdi. Böylelikle sadece devletler arası iş birliğinin değil, STK’lar arasında ortak iş birliği şeklinde yürütülmesi gereken projelerin de öneminden bahsetti.

BZT Orta Asya ve Kafkasya Akademisi temsilcisi Farahila Shukurova-Babayeva, aralarındaki nifak ve olumsuz duyguların oluşmasında rolü olan nefret dolu düşmanlarımızı ve bu konuda atılması gereken adımları anlattı.

Soru-cevap bölümünde Türkiye’nin “Türk Dünyası İzleme Merkezi” koordinatörü Ömer Faruk Arslan, “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Diplomasi Komitesi Başkanı Aydan Rüstemli ve diğer Türk dili konuşulan ülkelerden gençler aktif rol aldılar.

About Post Author