13 Temmuz 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

BAROLAR VE AKADEMİK MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ÇANAKKALE’DE ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Çanakkale Barosu ile Çanakkale’deki bazı meslek odaları, Barolar ve akademik meslek örgütlerinde yapılmak istenen değişikliklere karşı ortak basın açıklamasında bulundu.

Çanakkale Barosu, Çanakkale Tabip Odası, Çanakkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Çanakkale İnşaat Mühendisleri Odası, Çanakkale Mimarlar Odası, Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası, Çanakkale Diş Hekimleri Odası ile Çanakkale Veteriner Hekimler Odası’ndan yapılan ortak yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Küresel salgın ve beraberinde yaşanan ekonomik krizin ülkemiz ve dünyayı derinden etkilediği zorlu bir süreçte, Barolar ile Akademik Meslek Odalarınaüyelik zorunluluğunun kaldırılması, her ilde birden fazla Baro ve Meslek Odası kurulması ve seçim sistemlerinin değiştirilmesibir kez daha gündeme taşınmış ve gündemde tutulmaya devam etmektedir. Böyle bir süreçte bunların yapılmak istenilmesinin amacı; etkisizve işlevsiz Barolar ve Meslek Odaları yaratmaktır.

Varlığını Anayasa’dan alan, önceliği hukukun üstünlüğü ve kamu yararı olan Barolar ve Akademik Meslek Odaları, demokratik seçim sistemleriyle bugüne kadar demokrasi bilincinin gelişmesine yeterli katkıyı sunmuş ve demokrasi sınavından başarıyla geçmiştir.

Üyelerinin mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarını, yurttaşların toplumsal ve ekonomik sorunlarından ayırmadan, bilgi ve yeteneğini kamunun hizmetine sunan meslek kuruluşları demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin de teminatıdır. Bu teminatın korunması ancak siyasi veya bölücü saiklerin esiri olmadan, herhangi bir baskı altında kalmadan, yalnızca bilimin öncülüğü, kamunun menfaati ve adalet göz önünde bulundurularak mümkündür. Bu nedenledir ki Anayasamızda da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi baskılara kapalı özerk kurumlar olarak yapılandırılmıştır. Meslek kuruluşlarının tabi olduğu ve olması gereken ilkelerin Anayasa’ya aykırı biçimde çeşitli yasal değişiklikler ile aşındırılmaya çalışılması, toplumumuzun yapı taşlarına derinden hasar verecektir. Halkın menfaatleri ve yararı uğrunda çalışan meslek kurumların gücünü kesmek ancak ve sadece halkın sesini kısmaamacına hizmet edecektir.

Yapılmak istenilen değişiklikler, mesleklerimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen onlarca sorunu varken başka hususlara yönelmek her açıdan kamunun yararını savunanve halk adına mücadele refleksi geliştiren, demokrasiye ve hukuka inanmış Barolar ve Meslek Odalarını devre dışı bırakmaktan başka bir şey değildir.

Barolar ve Akademik Meslek Odaları,Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.Barolar ve Akademik Meslek Odaları,sesi kesilebilecek, değerleri aşındırılacak kurumlar değildir ve olamaz.

İsteğimiz,kapalı kapılar ardında, kimsenin haberi olmadan karar verilerek değil, yapılacak her düzenlemede ilgili meslek örgütlerinin görüşlerialınarak ortak aklınegemen olmasıdır. Beklentimiz, evrensel normların demokratik bir şekilde benimsenmesi ve ihlal edilmemesidir.Barolar ve Akademik Meslek odaları olarak hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir.

 

Bizler, imzası bulunan Meslek Odaları olarak, mesleki deformasyona ve toplumsal erozyona sebep olacak her türlü dayatmaya karşı durduğumuzu, meslek örgütlerimiz ile ilgili önümüze gelecek tasarıları kabul etmediğimizi bildiririz. Oluşacak yasa tekliflerinin geri çekilmesini, eğer meslek örgülerimizle ilgili değişiklikler yapılacaksa muhatap olan bizlerin düşünceleri alınarak, diyalog süreçleri işletilerek yapılmasını istiyoruz. Demokratik ilkelerin her şeyi çözeceğine olan inancımızı taşımak istiyoruz. Düşüncelerimizi saygıyla kamuoyu ile paylaşırız.”

 

 

About Post Author

Bu kapanacak 0 saniye