12 Haziran 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Basri Tümsek’ ten Yapılandırma Açıklaması

Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek’ ten Yapılandırma Açıklaması

 

SGK Çanakkale İl Müdürü Basri Tümsek, Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair Kanuna istinaden Kurum alacaklarının yeniden yapılandırıldığını bildirdi.

 

İl Müdürü Tümsek yaptığı açıklamada, “ Yapılandırma,   2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Bu kapsamda borcunu yeniden yapılandıran esnaf icra ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecektir. Ayrıca,  gecikme cezaları affedilecek,  bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç asılına eklenerek tahsil edilecektir. Bunun yanı sıra, yapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50’si silinecek.  SGK’ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde  ödeme yapabilecekler.  Böylece;  6 taksit  (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay),  18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecektir. Dedi.

Bunun yanı sıra, yapılandırma Genel Sağlık Sigorta Borçlarını (GSS) da kapsayacak. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların,  gecikme cezası ve gecikme zamları  silinerek borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecektir. Gelir testi yaptırmamış olanlar ise 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebileceklerdir. Dedi.

Tümsek, Kanun kapsamında SGK borcu olanlar, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin  süresi içinde ödememesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedecekler. Kanun kapsamında borcunu  peşin ya da taksitli  ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecekler. Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler ise ilk ödemeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecekler. Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır dedi.

Tümsek, Sigortalılarımızın mağdur olmamaları için 6736 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırma fırsatından mutlaka yararlanmaları gerekmektedir. Sigortalılarımızın başvuru sürelerini kaçırmamaları, ileride mağduriyet yaşamamaları açısından Yapılandırmanın son günlerinde oluşabilecek yoğunluğa kalmadan biran önce İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Merkez Müdürlüklerimize başvurularını yapmalarını rica ederim” dedi.

 

 

 

 

About Post Author