29 Mayıs 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulundan Kısmi Kapanma Ek Tedbirleri

Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu Vali İlhami Aktaş Başkanlığında toplandı. Toplantıda artan koronavirüs vakaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesi ve 14.04.2021 tarih ve 4E sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına ek olarak aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Alınan kararlar şöyle ;

1-Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler gibi sendikaların ve apartman/site yönetimlerinin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine,

2-12.04.2021 tarih ve 4E sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir.

Hafta içi günlerde de sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehirlerarası seyahatleri;

2.1-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınmasına,

2.2-18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilmelerine,

3-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu hali bulunmayan vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında kalanlar hariç) şehirlerarası seyahatleri;

3.1- Herhangi bir zorunlu hali (taburcu olma veya doktor randevusu bulunma,  yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme) bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatlerinde toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanmalarına, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişilerin seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,

4-Vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahatleri;

4.1-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıylaözel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilmelerine, ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekteolup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izinbelgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmemesine,

5- Mali müşavirler sokağa çıkma kısıtlamaları;

5.1-Serbest mali müşavirleri genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.Ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliğinedeniyle mali müşavirler ile çalışanları, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazargünlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmalarına,

Öte yandan bu muafiyet genel bir muafiyet olmayıp sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden işyerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olmasına, aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımların uygulanmasına,

6-Herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri;

6.1- Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesine, ancak 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,

7-Dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinde masada servis şeklinde hizmet verilebilme durumları;

7.1-Yerleşim birimleri sınırları dışındaki karayolları kenarlarında bulunan ve şehirlerarası seyahat edenlerin ihtiyaçlarınıkarşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerleri sadece şehirlerarası seyahat edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verilebilmelerine,

8- Seyahat acentaları, profesyonel turist taşıma araçları ile profesyonel turist rehberleri hafta sonları belirli saatler için getirilen kısıtlamalardan muaf olma durumları;

8.1- Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süreyle Ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından ülkemize gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak seyahat acentaları, profesyonel turist taşıma araçları (turist taşıma aracı belgesiolanlar) sürücüleri ile turistlere yönelik rehberlik faaliyetlerini yürütecek profesyonel turist rehberlerinin (turist rehberi kokartı ve kimlik kartı sahibi olanlar) sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentasından görev bölgesi, görevin amacı ve yolculukgüzergâhını veya tur programını içerecek şekilde bir belge almak kaydıyla belirli süre vegünlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına,

9-Aynı zamanda kuaför ve güzellik merkezi/salonu hizmeti sunan işyerlerinin çalışma durumları;

9.1- Güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonuniteliğinde olan işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilmelerine,güzellik merkezi/salonu faaliyetlerinin ise durdurulmasına.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda;

  • Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
  • Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,
  • Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.

 

About Post Author