17 Mayıs 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birce Bilci Şimşek’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Şimşek açıklamasında şunları kaydetti ;

“Depremler, terör,  savaş ve salgın hastalıklar gibi birçok olumsuzluğu aynı anda yaşadığımız bugünlerde, öncelikli temennimiz tüm insanlık için sağlık, huzur, birlik beraberlik ve  kardeşlik içinde bir yaşamdır.

Bugün;

* Kadınların niteliksiz  işgücü olarak kullanılmasına ve kadının sosyal yaşamın dışına itilmesine,

*Yerinde sayan kadın istihdamına,

*Tüm platformlarda Kadın temsiliyetinin  az oluşuna

* Cinsiyet eşitsizliğine

* Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin

tüm dünyada ortak bir haykırışa dönüştüğü gündür.

Cumhuriyet’imizin kurucusu, Kadınlarımıza siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk ünde dediği gibi;

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? “

Türk kadını tarih boyunca hayatın her sürecinde erkeklerin yanında her türlü sorumlulukları paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşı’nda, mücadelenin her döneminde bu kutsal savaşa destek vermiştir. Düşman işgaline karşı Ülkesini, canını ortaya koyarak koruyan, cepheye top ve mermi yetiştiren Anadolu kadını, adını dünya tarihine kahramanlığıyla, cesareti ile, fedakarlığıyla yazdırmıştır .

Böyle bir anlayıştan gelen nesli devam ettiren bizlere de büyük sorumluluk düşmektedir.

Biz;  Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu olarak Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla yola çıktık. Bu amaç doğrultusunda görevlerimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. Toplum olarak gelişip ,büyümek ve arzu edilen medeniyet seviyesine ulaşmak istiyorsak,cinsiyet gözetmeksizin iş hayatında,siyasette ve sosyal hayatta aktif roller üstlenmeliyiz.

Başta şehit annelerimiz olmak üzere Ülkemizin tüm kadınlarına saygılarımı sunuyor,

Bundan sonraki tüm 8 Mart larda kadınlarımızın iş dünyasında daha çok olduğu, çalışmayan kadınlarımızın sayısının azaldığı, sorunlarımızdan çok başarılarımızın konuşulduğu, pozitif ayrımcılık değil, insan olarak kadına saygı anlayışının hakim olduğu nice 8 Mart’larda birlikte olmak dileği ile Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutluyorum. Saygılarımla “