30 Mayıs 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Ç.KALE‘DE 5.895 KİŞİYE EVDE SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği, Çanakkale’de 5 bin 895 kişiye evde sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Dünya genelinde ve Çanakkale’de ortalama yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfusta artış gözlenmiştir. Yaşlılık hali veya kronik hastalıklara bağlı olarak gelişen erken ve geç komplikasyonların tedavileri için hastaların hastane yataklarında uzun süre kalmalarına bağlı olarak sosyal ve psikolojik rahatsızlıklar da ortaya çıkmakta, bu kişilerin taburcu edilmelerinden itibaren sağlık ihtiyaçlarının  nasıl sağlanacağı da bir sorun oluşturmaktadır.

Konuyla ilgili Çanakkale  Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ “Yalnızca tedavi edici değil koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talep artmıştır. Bu nedenle Sağlıkta Dönüşüm  Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde de sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” 01.02.2010 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

İlimizde Evde Sağlık Hizmetleri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Koordinasyon Merkezi ile koordineli olarak yürütülmektedir. Genel Sekreterliğimize bağlı 10 Devlet Hastanesi (H Tipi), 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (D Tipi) olmak üzere 11 sağlık tesisimizde Evde Sağlık Hizmeti Birimi kurulmuştur. Evde Sağlık Birimlerimiz tarafından H Tipi 5650, D Tipi 245 toplam 5895 hastaya evinde sağlık hizmeti verilmiştir. Birimlerimizde; İl geneli 2 uzman toplam 10 hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru toplam 25 kişi, 1 tıbbi sekreter, 12 şoför personel ve 11 ekip aracı, 10 nakil araç ile kayıtlı hastalarımıza hizmet verilmektedir” dedi.

Yeşildağ “Daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren Evde Sağlık Birimi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevleri, hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, tedavideki hastanın hastalığıyla alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri vermektedir” dedi.

Evde Sağlık Hizmetinden kimler yararlanabilir?

Evde Sağlık Hizmetinden, KOAH gibi solunum sistemi hastalar, Yatağa bağımlı hastalar, Terminal dönem palyatif bakım hastalar, İleri derecedeki kas hastaları faydalanabiliyor.

Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler mesai saatleri içinde kendileri veya yakınları aracılığı ile aile hekimlerine, hastanelerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimine,  Çanakkale Halk Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine bizzat giderek veya telefon ile başvuru yapabilecekler. Başvuru için hastanın nüfus cüzdanı ve varsa mevcut raporları gerekli ve yeterli olmaktadır. Ayrıca; Evde Sağlık Hizmetleri Birimi için tahsis edilen 444 38 33 – 444 EVDE   no lu telefona, Türkiye’nin her yerinden mesai saatleri içerisinde aranabilmektedir.

 

 

About Post Author