19 Ağustos 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Ezine’de Celalettin Topçu Anadolu Lisesinde, uzaktan eğitim tedbir kararları açıklamasında bulunuldu.

Okul Müdürü Mehmet Atik Ekin açıklamada şunları ifade etti ;

“ İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecini öğrencilerimizin en etkili ve en verimli şekilde tamamlayabilmeleri nedeniyle okul müdürlüğümüzce alınan kararlar maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır.

Uzaktan eğitim süresince Elektronik Bilişim Ağı (EBA), EBA TV ve sosyal hesaplar üzerinde yürütülen tüm faliyetleri, tedbir amaçlı alınan kararlar dogrultusunda tüm öğretmenlerimiz özveriyle uygulayacaklardır.

#tatildegiluzaktanegitim

#şimdievdekalıncoçuklar

#uzaklaştıkcaYakınlaşıyoruz

  1. Her ders öğretmenimiz tarafından EBA üzerinden öğrenci grupları ve sınıf rehber öğretmenlerimizce ayrıca mobbil telefonları üzerinde ise whatsApp grupları oluşturulacaktır. WhatsApp gruplarını oluşturacak sınıf rehber öğretmenlerimiz, kendi sınıflarının tüm ders öğretmenlerini, sınıflarına grup yöneticisi olarak eklenmelerini sağlayacaklardır. Ders öğretmenlerimizce yüzyüze eğitimin son derslerinde kaldıkları konudan itibaren, her ünite veya konu için hazırlanan hazır ders notları/ders videoları/çalışmaları, uzaktan eğitim süresince aralıklarla EBA üzerinden ilgili sınıf gruplarına yüklenecektir. Whatsapp grupları, EBA üzerinden verilen ödevlerin/çalışmaların takip ve kontrolünü sağlamak, öğrencilerin her soru/sorunları için ulaşılabilir olmak, EBA Tv’ ye yönlendirmelerin sağlanması için kullanılacaktır.

 

  1. Ders öğretmenlerimiz, imkânları dahilinde ve gönüllülük esasına dayalı olarak EBA üzerinden canlı sınıflarını oluşturacaklardır.

 

  1. WhatsApp üzerinden 11. ve 12. sınıflarımıza TYT/AYT deneme sınavları uygulanacak ve yapılan deneme sınavları ilgili ders ve sınıf rehber öğretmenlerince takip edilecektir.

 

  1. Öğrencilerin konuyu anlamada sıkıntı yaşadığı ve öğretmene soru sormak istediği noktada ilgili ders öğretmenlerin desteğini sağlamak ve ulaşılabilir olmaları açısından okul yöneticilerinin ve ders öğretmenlerimizin iletişim bilgileri ( telefon, e-posta, sosyal medya vb.) kendileri tarafından öğrenciyle paylaşılacaktır.

 

  1. Öğrencilerimizin ders konularını düzenli takip etme ve verilen ödevleri yapma hususunda oluşan aksamaların giderilmesi amacıyla gerekli bilgilendirmeler ders ögretmenlerimiz tarafından öğrenci ve velileriyle paylaşılacaktır. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin verimliliğini ve ev ortamında öz disiplinini sağlamak amacıyla okulumuz rehber öğretmeni aralıklarla her ders öğretmeniyle iletişime geçecek ve öğretmen/öğrenci için gerekli rehberliği sağlayacaktır.

 

  1. Konu/Ünite bitimlerinde ders öğretmenlerimizce hazırlanan konu tarama/ünite değerlendirme testleri, EBA/WhatsApp üzerinden ilgili sınıflara uygulanacak, test sonuçları ilgili ders öğretmenince takip edilecek ve değerlendirilecektir.

 

About Post Author