21 Nisan 2021

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan TBMM’ye Çanakkale’de tarım üreticileri ve çiftçilerin sorunlarına çözüm önerisi için komisyon kurulmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Çanakkale’deki tarım üreticilerinin ve çiftçilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıyarak çözüm önerilerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

TBMM’ye verilen ortak önergede şu ifadeler kullanıldı ;

“Ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan tarım, içerisinde bulunduğumuz ve gıdanın, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı COVİD-19 salgınının yaratmış olduğu ekonomik ve toplumsal buhran nedeniyle her zamankinden daha zor günler geçirmektedir. İhracatta dış ticaret açığının kapatılmasına büyük katkı sağlayan ve ülkemizin sigortası olan, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana üretimle memleketimize değer katan çiftçilerimiz ve üreticilerimiz tüm zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılmıştır. Bu durum çiftçi ve üreticilerin kırsaldan kente göç etmesine sebep olmuştur. Tarım sektörünü doğrudan ilgilendiren ekonomi politikalarında istikrarın sağlanamaması ve dış ülkelerle yaşanan sorunlar sebebiyle uluslararası pazarın çiftçilerimize kapanması sorunların derinleşmesine neden olmuştur. Çiftçi ve üreticilerimizin yaşadığı başlıca sorunlardan olan gübre, elektrik, ilaç gibi girdi fiyatlarının döviz kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle artması, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer özel bankalar tarafından verilen kredilerin ve borç yapılandırma faiz oranlarının yüksek olması, tarımsal üretimin olmazsa olmazı olan sulama konusunda yaşanan yetersizlikler, BAĞ-KUR primlerinin yüksekliği, sözleşmeli tarımda üreticinin firmalar karşısında yalnız bırakılması, tarımsal desteklerden dahi gelir vergisi alınması, tarımsal arazi toplulaştırma çalışmalarının yetersiz olması ve tarımsal girdilerin kontrolsüz bir şekilde yükselmesi gibi olumsuz etkenler, Türkiye’de tarım ve hayvancılığı büyük sekteye uğratmıştır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak, Çanakkale ve ülkemiz tarım-hayvancılık sektöründe sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi, üretimde ithalatın değil ihracatın hedeflenerek gerekli olan düzenlemelerin yapılması, çiftçi ve üreticilerimizin yaşadığı sorun ve taleplerin tespit edilmesi ve çözümü olabilecek tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”