17 Mayıs 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK 2020 YILI 2. DÖNEM PROJE DESTEKLERİNE BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyon tarafından verilecek 2020 yılı 2. dönem proje destekleri için başvuruların 8 Haziran – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olma amacıyla açıklanan proje desteğine başvurular; 17 Temmuz mesai saati sona erene kadar Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü ve Biga Hizmet Merkezi’ne bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilebilecek veya posta ile gönderilebilecek.

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan ‘‘Engelli vatandaşlarımız için komisyon değerlendirmesinden geçecek başvurular, başvuru sahibinin talebine göre kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş maliyetleri başlıklarında karşılanabilecek, eski hükümlüler için desteğe uygun görülen projelere kuruluş desteği verilebilecek.’’ açıklamasında bulundu.

Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan projeye başvuracak vatandaşlarda aranacak şartlar hakkında da bilgi verdi. Buna göre hem engelli hem de eski hükümlülerin başvuru şartlarında 18 yaşını tamamlamış ve İŞKUR’a kayıtlı olmak, işyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak bulunuyor.

Çalışkan özellikle Engelliler için işgücünün en az %40’ından yoksun olduğunu belirten ‘‘Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları’’ ile belgelendirmesi gerektiğini dile getirdi. Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne ileteceğini Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların geçersiz olacağını ve iade edileceği konusuna dikkat çekti. 

Projeye başvurmak isteyen kişiler; başvuru için istenen belgeler, başvuruya dair tüm şartlar ve ayrıntılı bilgi için canakkaleiskur.gov.tr veya iskur.gov.trnin duyurular bölümünden, 444 75 87 ve Alo 170 numaralarından bilgi alabilirler.