9 Aralık 2021

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Ezine Belediye Meclisinin 2017 yılı ilk Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Ezine Belediye Meclisinin Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu Başkanlığında Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Meclis Üyeleri Sayın Ali Altan, Salih Özten, Ramazan Kocaöz, Mustafa Çetin, Mustafa Pilan, Hakan Üner, Ferdi Sayın, Bürkan Ercan, Erdinç Ceyhan, Hikmet Özcan ve Figen Demir katıldı.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı.

2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 1)      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis toplantılarının 2017 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi.

2)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2017 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi.

3)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine İstinaden Belediyemizin 2016 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi.

4)      2017 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Kısmi Zamanlı Avukat ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

5)      Belediyemiz İtfaiye Amirliği ve Zabıta Amirliğinde görev yapan İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri, diğer İtfaiye Personeli, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Trafik Memuru, Zabıta Memuruna 2017 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2017 yılı içerisinde Meclis Başkan ve Üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi.

7)      Belediyemize su borcu olan mükellefler hakkında gerekli işlemlerin yürütülebilmesine ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.

8)      İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 40-41-79-89-80-90-91-92-83-84 nolu imar adaları ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

06012016_2_0002

06012016_2_0003

06012016_2_0004

06012016_2_0005

06012016_2_0006 06012016_2_0007

06012016_2_0008