10 Mayıs 2021

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında oteller ve konaklama tesisleri sadece kendi müşterilerine hizmet vererek, müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ve derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesine karar verildi.

Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan Başkanlığında toplandı. Halk Sağlığı kapsamında COVİD-19 salgınının ülkemizde etkisi bitene kadar İlçede alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, oteller ve konaklama tesisleri sadece kendi müşterilerine hizmet vererek, müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ve derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesine, Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil)  hiçbir şartta izin verilmemesine,karar verildi.

Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,tarafından alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi.

” Bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu görülmektedir. Bu doğrultuda;

1.İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi ile yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verilmesine,

  1. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,
  2. Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına,
  3. Kimlik Bilgilendirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan ‘‘Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.’’ hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine,
  4. Kimlik Bilgilendirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,
  5. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,

Sağlık Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına iletilen 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazı gereği

  1. İçişleri Bakanlığının 24.11.2020 tarihli onayı ile derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesine,
  2. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.