Paz. May 31st, 2020

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Ezine SGM’den SGK Haftası Ziyaretleri

3 min read

Ezine Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Zuhal Özkay tarafından Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri ve kutlamaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi.

Ezine SGM Müdürü Zuhal Özkay beraberinde kurum çalışanları ile birlikte Kaymakam Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türker Demirhan ile Ezine Ziraat Odası Başkanı Anıl Kahrıman’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Sosyal Güvenlik Haftası ve Ezine SGM olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ziraat Odası ziyaretlerinde de kurum ve gündemdeki teşvikler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ezine SGM Müdürü Zuhal Özkay Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları ifade etti.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60. maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, devletin bu güvenliği sağlayacak önlemleri alacağı ve teşkilatını kuracağına ilişkin hüküm yer almaktadır.

Bir mesleki veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı kesintiye uğramış kimselerin başkalarının yardımına ihtiyaç kalmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak tanımlanan sosyal güvenliğin ülkemizdeki genel yapısı sosyal devlet anlayışıyla birlikte sigortacılık esaslarına dayanmaktadır.

16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunuyla, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tüzel kişilikleri sona ermiş ve tüm bu kurumlar bir çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur.

Çalışanların, emeklilerin, hak sahiplerinin ve bakmakla yükümlü olunan tüm kişilerin sosyal sigortalar ve sağlık sigortası açısından hak ve yükümlülüklerinde yeniden düzenlemeler yapılarak, 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe konmuş ve 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kurumumuz kanunla kendisine verilen amaç ve görevlerin uygulanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi; toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması, kayıtdışı istihdam ile mücadele edilebilmesi, yapılan mevzuat düzenlemeleri hakkında toplumun ve paydaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla her yıl 5502 sayılı kuruluş kanunumuzun kabul tarihi olan 16 Mayıs’ı içine alan hafta “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutlanmaktadır.

En son 7143 sayılı kanunla, ödeme güçlüğü içinde bulunan işveren ve sigortalılarımız için sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması suretiyle ödeme kolaylığı getirilmiş olup bunun yanısıra; işsizlikle mücadele ve istihdamı artırma hedefi doğrultusunda çeşitli projeler, teşvikler, programlar yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik haftası kapsamında  gerçekleştirilecek ziyaretler ile bu konularda  bilgilendirme yapılacaktır.

Bu çerçevede Ezine Sosyal Güvenlik Merkezi olarak  ilçemiz Kaymakamı ayın Ali ikram Tuna , Belediye Başkanımız Güray Yüksel ziyaret edilerek  Sosyal Güvenlik Haftası ve Ezine SGM olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, paydaşlarımız  Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Türker Demirhan, Ziraat Odası  başkanı Anıl Kahraman ziyaret edilerek kurumumuz, gündemdeki teşvikler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

 

 

Copyright EZİNETÜRK© All rights reserved. | Newsphere by AF themes.