27 Eylül 2021

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Geyikli’de Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin tahliye edileceği haberi üzerine veliler arasında hareketli günler yaşanıyor. Bu okulda eğitim gören Geyikli ÇPL ve Geyikli İlkokulunun öğrenci velileri bu durum karşısında ortaya çıkan sorunlarına çözüm istiyor.

Ezine’de toplamda 7 okulun depreme dayanaklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınmasının ardından, bu okullardan birisi olan Geyikli ÇPL Binasının da yıkım kararı alınan okullardan birisi olması nedeniyle Geyikli’de eğitim ve öğretim adına sorunlar yaşanmaya başlandı.

Daha önce okulları yıkılarak Geyikli ÇPL binasında geçici olarak eğitim öğretime geçen Geyikli İlkokulunun velileri, bu kez de taşındıkları okulun da yıkım kararı alması ile sabahçı ve öğlenci olarak eğitime geçileceği haberi üzerine Okul Aile Birliği’nin (OAB) girişimiyle, bilgilendirme ve görüş alışverişi amacıyla kendi aralarında bir toplantı düzenledi. Toplantıya 115 veli katıldı.

Toplantıda ilk olarak OAB’nin daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlut Oruçoğlu ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Önceden velilere dağıtılan anket formları toplandı. Anketlerde velilerin; “Zaruri seçenekler arasında Geyikli Ortaokulu ile ikili eğitimi tercih ettiği, öncelikli tercihlerinin 2018 Kasım ayında yıkılan yeni binalarının yapılması olduğu, %90’ı aşan çoğunlukla inşa sürecinin 2-3 ay içinde başlamasını talep ettikleri görüldü.

Velilerin önümüzdeki süreç hakkında görüş ve endişelerini dile getirmesinin ardından oluşturulan bir metin Ortak Veli Görüşü olarak velilerin onayına sunuldu. Metin 115 velinin tamamı tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Velilerin ortak görüş olarak görüş ve endişelerinin yer aldığı metinde şu ifadelere yer verildi.

“Geyikli İlkokulu Velilerinin Okul Yapım Süreçleri Hakkında Ortak Görüş Metni Geyikli Çok Programlı Anadolu Lisesi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edileceği öğrenilmiştir. Velisi bulunduğumuz Geyikli İlkokulu öğrencileri, kendi binaları aynı sebeple tahliye edilip yıkıldığı için, 2018-2019 Ders Yılı başından beri bu binada eğitim görmektedir. Kısa vadede Geyikli İlkokulu’nun eğitime nerede devam edeceği hakkında üç ihtimal söz konusu olmuştur. Bunlar, – Geyikli Ortaokulu binasında bu okul ile ikili eğitime geçilmesi, 2017’den beri atıl bulunan Üvecik İlköğretim Okulu binasınının kullanılması, – Geçici konteynerler temin edilerek eğitimin burada sürdürülmesidir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tercihinin ilk seçenek doğrultusunda olduğu duyulmaktadır. Bu durumda, Geyikli’de ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere tüm öğrencilerin gelişmelerden etkileneceği anlaşılmaktadır. Geyikli İlkokulu Okul Aile Birliği’nin düzenlediği ankette velilerimizin geçici çözüm konusunda bu üç ihtimal içinde tercihlerinin muhtelif olduğu görülmektedir. Velilerce dile getirilen, her ihtimal hakkındaki ayrı ayrı endişelere bu metinde ayrıntılı olarak yer verilmemiştir. Bunun ötesinde velilerimizin ortak talebi ve asıl tercihi, kalıcı çözüme odaklanılarak Geyikli İlkokulu’nun kendine ait yeni binasının yapımının en kısa sürede gerçekleştirilmesidir. Geyikli’de ilkokul Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren, ortaokul 1967’den beri faaliyettedir. İki okul 1995’te pilot uygulama olarak Geyikli İlköğretim Okulu adıyla birleştirilmiş, bu amaçla yeni bir bina kazanılmıştır. Bu bina maalesef 1999 depreminde zarar görerek yıkımına karar verilmiş, yeni ortaokul binası ancak 2008’de tamamlanmıştır. Aynı dönemde Geyikli halkının da katkılarıyla yapımına 1998’de başlanan bir bina daha yapılarak 2002 yılında Geyikli Çok Programlı Anadolu Lisesi de faaliyete geçmiştir. Yukarıda değinildiği üzere 2018 Kasımında Geyikli İlkokulu binasının yıkımı yapılmıştır. Şu anda söz konusu olan lise binasının yıkımı gerçekleştiğinde Geyikli bu şekilde üçüncü binasını kaybedecek ve eğitim faaliyetini tek bina ile sürdürmek durumunda kalacaktır. Geyikli İlkokulu binasının yıkımından itibaren dönemin Okul Aile Birliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Tarafımıza, ilde yapılması planlanan 13 eğitim binası içinde Geyikli İlkokulu’nun 1.öncelikte olduğu ifade edilmiş, ancak 2019 yılı boyunca bu konuda somut bir ilerleme sağlamak mümkün olmamıştır. Şu anda gelen duyumlar arasında il genelinde 60 kadar binanın benzer durumda olduğu bilgisi vardır. Bu durumda daha önce edinilmiş önceliğimizin yitirileceğinden endişeleniyoruz. İlkokul eğitiminde 4 sene bir jenerasyondur. Şu andaki öğrenciler halihazırda bu sürenin 1,5 senesini lise binasında konuk konumunda, kendi etkinlik alanlarının geliştirilmesinden mahrum olarak geçirmiştir. Yeni bina yapımının ötelenmesi durumunda bu öğrencilerin kalan 2,5 yıllarını da normal eğitim koşulları dışında geçireceklerinden endişe duyuyoruz. Kuşkusuz binası yıkılacak tüm öğrenciler de en az bizim öğrencilerimiz kadar kıymetlidir. Geyikli İlkokulu’nun durumundaki ayırt edici farklılık, öğrencilerimizin yaşadığı mahrumiyetin 1,5 senedir zaten sürmekte olmasıdır. Ayrıca yeni durumda kısıtlılığın Geyikli Ortaokulu öğrencilerini de içine alacak şekilde genişleyeceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Geyikli anasınıfı, ilkokulu ve ortaokulu her yıl ortalama 50 kayıt almaktadır, dolayısıyla kendini idame ettirebilir seviyededir. Öğrencilerinin yaklaşık %15’i çevredeki 10 kadar yerleşim biriminden gelmektedir, bu haliyle aynı zamanda bir taşıma merkezidir. Geçmişte çevre köylerde ve Geyikli ile eş büyüklükte beldelerde eğitim binalarının terkinin nüfus azalmasına yol açtığı görülmüştür. Binamızın yapım sürecinin uzamasının “eğitim için göç” olgusunu tetikleyerek Geyikli’de benzer bir sürece yol açma ihtimali de bir kaygı sebebidir. Geyikli eğitim açısından ahengi yakalamış bir beldedir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluklara rağmen her üç kurumda da öğretmenlerimiz özveriyle çalışmakta, rutin eğitim faaliyetinin yanı sıra hafta içi / hafta sonu ders dışı çalışmaları ve kursları yürütmekte, proje faaliyetleri düzenlemektedir. Geyikli’deki üç eğitim kurumunda çalışan personelin 11’i Geyikli’de ikamet etmekte, bunların ve hatta Çanakkale’de ikamet eden öğretmenlerimizden bir kısmının çocukları da eğitimlerine Geyikli’deki okullarda devam etmektedir. Geçici çözümün uzamasının bu ahengi bozacağından endişe ediyoruz. Geyikli İlkokulu velileri olarak yetkili birimlerin olası bir afete karşı önlem çalışmalarını takdir ediyoruz. Kaygımız sürecin uzamasından ibarettir. Önceliğimiz, yeni binamızın ihalesinin tamamlanıp inşa aşamasına içinde bulunduğumuz ders yılı sona ermeden başlanarak mümkün olan en kısa süre içinde tamamlanmasıdır. Bu gerçekleştiği takdirde, geçici çözüm olarak hangi ihtimal tercih edilirse edilsin, Geyikli İlkokulu velileri yetkili birimlerin vereceği kararı saygıyla kabul edecektir.”

Veliler Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AK Parti Geyikli Belde Başkanı Mustafa Kirveli, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman ve Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan’dan sorunlarının çözümü noktasında acil yardım bekliyorlar.