23 Temmuz 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

GMKA 2017 Yılı Teknik Destek Programını Açıkladı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 2017 Yılı için hazırladığı Teknik Destek Programını ilan etti.

Teknik Destek ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Kasım Özek, “İnsana yapılan yatırım, en önemli yatırımlardan biridir. Kalkınmada ivme kazanmanın yolu kurumların hizmet kalitesini artırmak ile olur. Sürdürülebilir kalkınma ancak beşeri kaynakların geliştirilmesi ile olabilecek bir durum. Kurumların hizmet kalitesini artırmak için de çalışanlarımızı daha kalifiye hale getirmeliyiz. Yetişmiş bir insanın vereceği katma değer maddiyatla ölçülemez. Bölgenin ve ülkenin gelişmesi, kaliteli insanın yetişmesine bağlı bir durumdur.  GMKA olarak verdiğimiz Teknik Destekle TR22 Güney Marmara bölgesinde bunu başarmak istiyoruz” dedi.

2017’de Daha Fazla Kaynak

Kasım Özek, yaptığı açıklamada “Bu programla kurum/kuruluşların kendi yürüttükleri hizmetlerin daha nitelikli olabilmesi için gereken eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına; bu sayede de kurumsal kapasite eksikliklerinin giderilmesine yönelik proje tekliflerini desteklemiş olacağız. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinden hareketle 2017 yılında Teknik Destek Programımızın bütçesini önceki yıllara göre Kalkınma Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda önemli oranda arttırdık. Çanakkale ve Balıkesir’deki uygun başvuru sahiplerini program öncelikleri doğrultusunda insan kaynaklarının iyileştirilmesi yönündeki projeleri ile başvuru yapmalarını bekliyoruz. Bu programın ve bu kapsamda desteklenecek projelerin Çanakkale ve Balıkesir’e, bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Özek, “GMKA olarak  2011-2016 yılları arasında 6 kez Teknik Destek Programına çıktıklarını ve bu programlar kapsamında Balıkesir ve Çanakkale’de bugüne kadar 160’ın üzerinde kurum/kuruluşun çeşitli konulardaki Teknik Destek taleplerini karşılayarak toplamda 1,3 milyon TL değerinde kaynak kullandırıldığını, bu süreçte her iki ilde yaklaşık 5 (beş) bin personelin eğitim alması ve daha kaliteli hizmet sunmasına katkı sağlandığını” ifade etti.

2017 yılı için duyurusu yapılan Teknik Destek Programı kapsamında bölgedeki kurumlarımız, Ajans’a Teknik Destek başvurusu sunmaları halinde eğitim, danışmanlık ve lobicilik konularında teknik destek alabilecek.

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

TR22 Güney Marmara Bölge Planında Bölgemizin gelişme eksenleri, öncelikleri ve bu doğrultuda alınması gereken tedbirler yer almaktadır. Planlı kalkınmanın bir gereği olarak Ajans tüm faaliyetlerinde Bölge Planını ve Bölgenin önceliklerini gözetir. Çıkılan her bir mali ve teknik destek programında da bu doğrultuda ama “programa özel” öncelikler belirler.

2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında belirlenen öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir:

 • İhracat kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Tarım, turizm, yenilenebilir enerji, madencilik sektörleri ve imalat sanayiinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi,
 • Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanması.

Desteklenecek Konular

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma.

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurumları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Okullar ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları),
 • Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Muhtarlıklar vb.),
 • Üniversiteler (Rektörlükler, Fakülteler, Araştırma Enstitüleri-Merkezleri, Meslek Yüksekokulları vb.),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar),
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri,
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,
 • Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Başvuru Dönemi

Başvuruların Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 06 Mart 2017 – 31 Ekim 2017

Yukarıda belirtilen tarihler arasında herhangi bir tarihte başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular Ajansın internet sitesi www.gmka.gov.tr adresinde yer alan KAYS-PFDY üzerinden, başvuru formu doldurulduktan sonra ek belgeler ve destekleyici belgeler sisteme yüklenerek yapılacaktır. KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru rehberi ve diğer belgeler için 2017 Yılı Teknik Destek Programı için web sayfası ziyaret edilebilir.

Değerlendirme

Teknik Destek başvuruları ikişer aylık dönemler (Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim) halinde değerlendirmeye alınmaktadır. Her bir başvuru dönemi içerisinde gelen başvurular değerlendirilir ve uygun bulunanlar desteklenir.