18 Nisan 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

GMKA 4 Yeni Teknik Destek Programı İlan Etti

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Bölgenin ve Bölgede yer alan kurum/ kuruluş ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda dört farklı teknik destek programı ilan etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonluğunda faaliyetlerini yürüten GMKA,  bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2024 yılında Teknik Destek Programları ile destek sağlayacak.

Yenilikçi Turizm Teknik Destek Programı

Program ile TR22 Bölgesi’ndeki (Balıkesir, Çanakkale) turizm sektöründe yer alan yerel aktörlere eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek sağlanmasıhedefeniyor.

Öncelik 1: Turizm sektöründe faaliyet gösteren paydaşların kurumsal ve insan kaynakları kapasitelerinin artırılması.

Öncelik 2: Alternatif turizm türlerine yönelik destinasyonlar oluşturulması ve yaygınlaştırılması.

Öncelik 3: Bölgenin yerel değerlerinin turizme entegrasyonunun kolaylaştırılması.

Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Teknik Destek Programı

Program ile TR22 Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) sanayinin planlı gelişmesini sağlamak amacıyla ortak altyapıya sahip ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren yeni yatırım alanları oluşturulması ve mevcut yatırım alanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Öncelik 1: Yeni Yatırım Alanlarının Belirlenmesi ve Mevcut Alanlarının Geliştirilmesi

Öncelik 2: Bölgenin Lojistik Fırsatları ve Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Program ile Güney Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin üretim, planlama, lojistik ve idari süreçlerinde verimliliğin artırılması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Öncelik 1: İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde etkin insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması

Öncelik 2: İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde verimliliğin artırılması amacıyla iş süreçlerinin etkin bir şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi

Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı

Program ile Güney Marmara Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden hususlarda kapasitelerinin geliştirilerek bölgede beşeri ve sosyal gelişime katkı sunulması amaçlanıyor. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları 2024 yılı Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı Teması kapsamında kadınlara yeni beceriler kazandırılması, bilgi-becerilerinin artırılması ve girişimlerini kurmaları için profesyonel destek sağlanması ile kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Öncelik 1: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması

Öncelik 2: Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Öncelik 3: Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı Teması kapsamında beceri geliştirme programlarının ve istihdama yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi

Başvuru Dönemleri

Program için 4 farklı dönemde başvurular alınacak olup başvuru tarihleri ve program detayları www.gmka.gov.tr adresinden öğrenilebilmektedir.

 

About Post Author