24 Ocak 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, ağırlıklı olarak inşaat, inşaat malzemeleri, mimarlık, mühendislik, yapı denetim, iş sağlığı ve özel güvenliği sektörlerinde faaliyet gösteren 7-8 ve 19 no’lu Meslek Grubu Üyeleri ile sektörde yaşanan gelişmeler ve sorunları görüşmek üzere ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde bir araya geldi.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya;   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin Kahraman ve Deniz Tennioğlu, 7 no’lu Meslek Komite Başkanı Ersin Vural, 8 no’lu Meslek Komite Başkanı Kaan Şavlı, Komite ve Meclis Üyesi Mehmet Emin Şevik, Komite Üyesi Çetin Durgut, 19 no’lu Meslek Komite Başkanı Özgür Erbil, Başkan Yardımcısı Saniye Öfekler Elmas, Komite Üyeleri Mehmet Baydemir ile Genel Sekreter Sema Sandal ve çok sayıda sektör temsilcileri katılım sağladı

Sinerji toplantısının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu;

“ Yaklaşık 8.000 üyemizin  %20’sini 7,8 ve 19 no’lu Meslek Grupları oluşturuyor. Bizim her hafta farklı bir Meslek Grubu ile yaptığımız bu toplantıların amacı sizlerin ticaretinizle ilgili sorunları dinlemek ve onlara çözüm önerileri üretmek, ilgili kurumlarına iletmektir. İnşaat sektöründe yaşanan durgunluğun tek sebebi genel ekonomik konjonktür değil, daha önemli sebebi plansız ve fizibilitesi yapılmadan işler alınmasıdır. Son dönemde başlayan hareketliliğin pek çok sektörü doğrudan etkileyen inşaat sektörünü de hareketlendireceğine inanıyorum. Ancak kat karşılığı oranlarının iyi hesaplanması gerekmektedir. Hak ettiğinden fazla değer verildiğinde piyasa koşulları da bozulmakta bunun faturası da yine sektöre çıkmaktadır” diyerek toplantıya katılan üyelere söz verdi.

Toplantıya katılan üyeler tarafından ;  

  • Esenler Bölgesinde harçların yüksek olduğu belirtilerek iskan alınana kadar ödemenin ertelenmesi,
  • Kentsel dönüşümün deprem riski göz önünde bulundurularak işlemlerde bürokrasinin azaltılması, Belediyenin kolaylaştırıcı olması, pay istememesi,
  • Ruhsat işlemlerinde uygulamalar ve kanunların herkes için aynı olması, farklı uygulamalar olmaması,
  • Zemin iyileştirme konusunun Çanakkale için elzem olduğu, Çanakkale’de tasarım gözetmeni olmadığı için dosyaların dışarı gönderildiği ve sürecin uzadığı,
  • Otopark Yönetmeliğinin müteahhitlere külfet olduğu,
  • İnşaat malzemeleri satıcılarının şehir içinde sıkışıp kaldıkları, kendilerine ayrı bir yer yapılması,
  • Hafriyat için belediyelerin / Özel İdarenin döküm alanı göstermemesi ve bu sebeple firmaların cezai müeyyideye maruz kalmaları,
  • Çanakkale’de hızlı ve plansız büyüyen inşaat sektörü için artık nitelikli yapı, İlimize yakışır peyzaja sahip evlerin yapılması konularının konuşulması gerektiği gündeme getirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu üyelerin taleplerine cevaben ;

 “ Harçların yüksekliği ve ödemede kolaylık sağlanması konusunda Merkez İlçe Belediye Başkanımız yine bu 3 grubun temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Konu iletildi. Ne derece kolaylık sağlandığını sizler daha iyi takip ediyorsunuzdur. Ancak benim şahsi fikrim ; her şeyin bir bedeli var. Tarlalar imara açılınca domates eken kişi birden bire yüzlerce daireye sahip oluyorsa bu harçları da ödeyecek. Sorun, müteahhitlerimizin  arsa sahiplerinin ödemesi gereken meblağları üstlenmesinde. 

KAMU KURUMLARI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR DEĞİLDİR

Kentsel dönüşümde herkes elini taşın altına koymalı. Kamu kurumları kar amacı güden kurumlar değildir. Belediyeler buradan kar veya parsel elde etme peşinde olmamalı. Bu kurumlar hizmet makamlarıdır. Pay isteme gibi bir uygulamaya anlam veremiyorum. Sosyal konutlar konusu acilen çözüme kavuşturulmalı. Bir depremde olabilecek en ufak bir zararın hesabını veremeyiz, vicdanen hiç altından kalkılamayacak bir yüktür.

Ruhsatlarda farklı kişiye özel uygulamalar olduğunu Çanakkale’de bilmeyen yok. Aynı caddede aynı sırada 4 katlı, 6 katlı binaları görmek mümkün. Şehrimizi bozan çarpık kentleşme görüntüsünün sebebi budur. Parsel bazında imar uygulaması olan tek İl Çanakkale’dir. Kişiye özel uygulamalara son verilmelidir. 

Otopark Yönetmeliği de aynı şekilde, farklı uygulama olmamalı. Popülizmden uzak olmalıyız.   Her inşaat için uygulanacaksa, rakibimiz de aynı koşullarda inşaatını yapacak ise sorun yok, ben destekliyorum. Çanakkale’de yollar otopark olarak kullanılıyor. Belediyemizin yeni binasında uyuluyor mu? Belediye yeni binasında otopark için ayrılan alan dışarıdan gelecek olanları bırakın,  Belediyede çalışan memur sayısının yarısı kadar. Binanın yeri zaten yanlış. Bunu defalarca dile getirdik.

İnşaat malzemesi satıcıları, bununla birlikte toptan gıda, mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin bir arada olmalarına imkan sağlayacak bir ticaret sitesi için Odamızın çalışmalarımızın mazisi en az beş yıl. Tarih tarih veririm size. Yer aradık, bulduk, müracaatlarımızı yaptık. Kooperatifimizi kurduk. Ama aynı yere hemen akabinde Küçük Sanayi Sitesi, Çanakkale OSB’nin de talip olması sağlandı, iş çıkmaza girdi. Önemli olan kimin yaptığı değil yeter ki iş çözülsün siz yapın dedik ama ne yazık ki sonuç yok. OSB’ye verilmesi halinde belli koşullarda bir kısmı üretim olmasa da ticarete konu edilebiliyor, biz takip ediyoruz.

Hafriyat ile ilgili sıkıntıları bizzat ben de yaşadım. Alt yapısı hazırlanmadan uygulanmaya çalışılan yönetmeliklerin cezası iş dünyasına kesiliyor.

BAŞKA ÇANAKKALE YOK!

Çanakkale’de son on yılda özellikle inşaat sektörü hızlı bir büyüme yaşadı. Şimdi hissedilen duraksama aslında bana göre normalleşmedir. Piyasada sadece meslek sahipleri kalmalı. Nasıl herkes öğretmen olamıyorsa, mühendislik yapamıyorsa herkes inşaat müteahhidi de olmamalı. Çanakkale’de artık sizlerin dediği gibi nitelikli yapıları, plan dahilinde şehirleşmeyi konuşmalıyız. İtfaiye, ambulans giremeyen sokaklarımız var. Bu güzel şehire yakışmayan binalarımız var. Yıkılan veya boşaltılan kamu binalarının yerleri halka açılmalı, yeşil alan olmalıdır. Meydanlarımız olmalıdır. Bunu her fırsatta söylüyoruz, deklarasyon yayınladık.

Gücümüz sizlerle yaptığımız bu toplantılar, sizin sesinizi bu mikrofondan duyurmaya çalışıyorum ve duyurduğuma da inanıyorum. Bazen güç oluyor, bazen geç oluyor ama oluyor. Yine defalarca ilettiğimiz bir konu. Sizler inşaat ile uğraşıyorsunuz, kiminiz malzeme satıyor kiminiz müteahhitlik yapıyor, kiminiz proje çiziyor, kiminiz teknik veya güvenlik anlamında kontrol üstleniyorsunuz. Çanakkale Otogarında gelen yolcu bekleme salonu düşünülmemiş,  tuvalet vb gibi fiziki koşulları yetersiz, mantık çerçevesinde çıkışın Çan yoluna bağlantısı olması gerekirken yok. Geçen hafta Belediye Başkanımız ziyaret etmiş, bu eksiklikleri görüp gereğini yerine getireceğini ümit ediyorum.

Başka Çanakkale yok ve Çanakkale her şeyin en güzeline layıktır” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.