15 Mayıs 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Tüketici Hakem Heyeti Bölgesel Toplantısı Çanakkale’de Gerçekleşti

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 yılı Tüketici Hakem Heyeti Bölgesel Eğitim Toplantısı Çanakkale’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Şahin, Gümrük Ve Ticaret Uzmanları A.Fatih Çelenk ile Güngör Avcı, Çanakkale ve Balıkesir il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin başkan, üye ve raportörleri katıldı.

Bölgesel eğitim programının, 03 Temmuz – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında 81 ili kapsayacak şekilde 32 bölgede Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin başkan, üye ve raportörlerine yönelik olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatının anlatılması, hakem heyetleri arasında uygulama birliğinin sağlanması, son yargı kararlarının değerlendirilmesi, talep ve önerilerin alınması amacıyla yapıldığını, İlk defa 1995 yılında yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile hukuk sistemimize dahil olan tüketici hakem heyetleri kuruluşundan bu yana 22 yıllık bir süreçte önemli bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi.

Bu dönem zarfında tüketici hakem heyetlerinin, önemli kararlar aldıkları, yargının üzerindeki iş yükünü önemli ölçüde azalttıklarını ve tüketici bilincinin gelişmesinde önemli bir rol oynadıklarını, 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile Çanakkale ve Balıkesir il ve ilçe tüketici hakeme heyetlerine yapılan başvuruların 9.314’ünün tüketici lehine, 1.426sının da aleyhine sonuçlandığını, ayrıca tüketici hakem heyetlerinin kırtasiye, demirbaş, huzur hakkı ücreti gibi ödeme kalemleri için gerekli ödemelerin ayrıldığı ve bu konudaki ihtiyaçların tamamının giderildiğini, Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla tüketici hakem heyetlerimizin daha etkin, daha hızlı, daha nitelikli kararlar almasını temin edecek adımlar atılmasının sağlanacağını belirtti.

Eğitim programı; hakem heyetlerinin 2016 yılı faaliyetlerinin ve kararlarının değerlendirilmesi, kararlarda karşılaşılan hukuki ve maddi eksiklikler, tüketici müracaat usul ve esasları (usul hukuku), Tüketici Bilgi Sisteminin (TÜBİS) kullanımı, finansal tüketiciden alınacak ücret ve masraflara ilişkin hususlar ile soru-cevap şeklinde tamamlandı.

 

 

About Post Author