17 Mayıs 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, mesleki kuruluş temsilcileri ile bir araya gelerek Çanakkale gündemini değerlendirdi.

Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Tabipler Odası Başkanı Eftal Yıldırım, Mimarlar Odası Başkanı Sevil Ural, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ayhan Yetkin,  Veteriner Hekimler Odası Başkanı Burhan Bağcı, Eczacılar Odası Başkanı Jale Karaata ve İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Adem İlik ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette, Kirazlı Köyü – Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sınırlarında yapılan madencilik faaliyeti hakkında ilgili kurumlar tarafından yasal mevzuat içerisinde aldıkları tedbirler ve yaptıkları denetimler ile Çanakkale Belediye Başkanlığı organizesinde yapılan eylem-etkinlikler, basın açıklamaları, billboardlarda asılan afişler değerlendirildi.

Çanakkale Valiliği tarafından maden bölgesi hakkında yapılan kamuoyu bilgilendirmesi ile vatandaşların bilgi sahibi olduğu, Çanakkale’nin huzur kenti olduğunun üzerinde durularak, Çanakkale halkının huzurunu bozacak,  turizmine, tarımına zarar verecek konularda yerel yönetimlerin eylem-etkinlik ve yaptıkları açıklamalarda dikkatli olmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Vali Orhan TAVLI tarafından yapılan bilgilendirmede:

“Çanakkale ili merkez Kirazlı köyü – Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yapılan madencilik faaliyetiyle ilgili olarak maalesef birtakım yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların olduğu anlaşıldığından, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce yapılan inceleme sonucunda;

Bahse konu bölge ile ilgili doğal sit alanının tescilinin kaldırılması, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 yılı ve 2001 yılında başlatıldığı,

Bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alındığı,

Bahse konu maden sahası ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporunun, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; altın – gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildiği,

Kirazlı altın-gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan dava, Danıştay ilgili Dairesi tarafından oybirliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğunun belgelendiği,

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2016 tarihli olurları ile verilen izin kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılında kesimine başlanan ve maden sahasında kesimi yapılan toplam 13.400 adet ağacın olduğu,

Madencilik faaliyeti sonlandığında, Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından Rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürüleceği, 

Doğu Biga Madencilik tarafından Çanakkale İl Özel İdaresine işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılması üzerine, Hukuki süreçler de sonuçlandığından meri mevzuat çerçevesinde; Çanakkale İl Özel İdaresince 1. sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği,

Çanakkale’de yaşayan vatandaşlarımızın ve konunun uzmanlarının da bildiği üzere, maden faaliyeti yapılan merkez Kirazlı köyü ve Balaban tepe sahasının, endemik bitkilerin yaşam alanı bulduğu Kaz Dağları diye bilinen yöre ve Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi olmadığı, Maden sahasının Kaz Dağları’na mesafe olarak 40 kilometre olduğu,

DSİ tarafından yapılarak Çanakkale merkez ilçe içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’ndan Doğu Biga Madencilik maden işletme tesisine Devlet Su İşleri tarafından hiçbir şekilde su verilmeyeceği,

 Çan Kumarlar köyü sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından inşası devam eden Altınzeybek Göleti’nden maden işletme tesisinin su ihtiyacı karşılanacağı,

 Doğu Biga Madencilik Maden Zenginleştirme Tesisi, Atikhisar Barajı yağış havzasının kesinlikle dışında olduğu,

Çanakkale’nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na zarar verecek herhangi bir faaliyet yürütülmesinin söz konusu olmadığı,

Bahse konu firmanın tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesi yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından takip edildiği, 
Anlaşılmakla;

Çanakkaleli vatandaşlarımızın ve Valiliğimizin Kazdağları ve çevre konusundaki hassasiyeti en üst noktadadır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanımız, Şehitliklerimiz, Çanakkale Boğazımız, Kazdağı Ayazma Pınarı Tabiat Parkımız, Troya Tarihi Milli Parkımız, Assos gibi birçok tarihi, turistik, kültürel ve doğa harikası değerlerimize hep birlikte sahip çıkarak gözümüz gibi korumaya çalışıyoruz.

Çanakkaleli bütün vatandaşlarımızın çevre konusundaki hassasiyetini yakından biliyoruz ve hep birlikte; devletimizin bütün imkanlarını da seferber ederek destanlar şehri Çanakkale’mizin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek ülkemizin en yaşanabilir, en ulaşılabilir İli olması için bugüne kadar en üst seviyede gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette 18 Mart 2022’de hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra Çanakkale’nin milli hasılasında en büyük pay sahibi olan tarım ve hayvancılık sektörünü ileri bir aşamaya taşıyarak Çanakkale istihdamına büyük bir katkı sağlayacak olan Çevreci Proje Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Çanakkale’nin ekonomik gelişmişliğine sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı,  ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.