25 Mayıs 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Vizyon Projelerle Bölge Turizmi Hayat Verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonluğunda, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de ilan ettiği “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı kapsamında vermiş olduğu desteklerle Bölge turizmine hayat vermeye başlayacak.

Balıkesir ve Çanakkale Valilikleri ile Bölgenin bütün dinamikleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte şehirlerimiz vizyon projelerle marka değerini artırırken, Bölgenin turizm potansiyelini daha da ileriye taşıyacak. Destek almaya hak kazanmış, Bölgede kültür ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini amaç edinen projeler hayata geçtiğinde Bölge turizmde daha cazip hale gelecek.

Bölgede yer alan, termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması, turizm işletmelerin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması, Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması ve termal-kültür turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması öncelikleri ile faaliyete geçecek projeler Bölgenin turizm imkanlarını geliştirecek ve  rekabette Bölgeye büyük avantajlar kazandıracak.

Bölgede istihdama da büyük katkı sağlayacak, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların GMKA’dan almış oldukları toplamda 30 Milyon TL’lik kaynak ile hayata geçecek projeler şu şekilde;

Saklı Hazine Ezine: Seferşah Tarihi Hamamının Kent Müzesine Dönüştürülmesi

Ezine Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projede; Seferşah Hamamını son teknolojik imkanlarla kent müzesine dönüştürmek, kent hafızası oluşturmak, Ezine’nin turizm değerine katkı sağlamak, Ezine için sürdürülebilir bir turizm modeli geliştirmek, kültür ve turizm faaliyetlerini yenilikçi pazarlama yöntemleri ile güçlendirerek yaygınlaştırmak, marka değeri oluşturmak, Ezine’yi bir kültür turizmi destinasyonu haline getirmek ve Ezine’ye gelen günübirlikçi turistlerin Ezine’de kalarak zaman geçirebileceği ortam ve imkan oluşturmak amaçlanıyor.

Kadırga Sahili Yol ve Aydınlatma Düzenlemesi

Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan proje ile Assos Antik Kenti yakınında bulunun Kadırga Koyu’nun bölgede gelişen bir destinasyon olması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda; Kadırga Koyu’nun mevcut araç yolu granit küp taş ile döşenerek görsel açıdan daha dekoratif olması planlanmıştır. Ayrıca bir yandan sahil yol ve çevresinin aydınlatılması için gerekli elektrik altyapısı kurulurken  çevre temizliği için de yaya kullanımı çöp kovaları ve genel yeraltı çöp istasyonu kuruluyor.

Osmanlı’dan Yadigar Saklı Cennet: Havran

Havran Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile; Havran’ın iki önemli tescilli kültür ve tabiat varlığı olan konaklarını birbirine bağlayan yol üzerinde bir tarih kültür aksı oluşturularak sokak sağlıklaştırma çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve sosyal / kültürel mekanların düzenlenmesi ile yeni bir turizm destinasyonunun Havran’a kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında; Arasta Havran sokak sağlıklaştırma ve kentsel donatı düzenlemesi, Havran Turizm Tanıtma Bürosu yapılması, Kent Müzesi Saklı Bahçe Restaurant yapılması, Seyit Onbaşı Müze-Kafe yapılması, butik otel ve Türk hamamı yapılması ve tanıtım-pazarlama faaliyetleri çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Anadolu Mirası: Troas Kültür Rotaları

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile; Troas Kültür Rotaları’nı geliştirmek, Troas Kültür Rotaları’nın sürdürülebilir gelişimi için yerel ve sektörel sahiplenmeyi teşvik etmek ve Troas Kültür Rotaları’nın ticarileşmesine destek olacak tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek amaçlanıyor. Proje kapsamında; Fiziki ve sanal altyapı hazırlık faaliyetleri, rota işaretlemeleri ve haritalandırma, rota donatıları, marka tasarımı, iletişim planı ve araçları, Web temelli altyapı çalışması, paydaş bilgilendirme ve kapasite geliştirme faaliyetleri, yerel paydaş bilgilendirmeleri, köy sohbetleri, profesyonel rehber eğitimleri, Troas Kültür Elçileri eğitim programı, tanıtım faaliyetleri, Info Day/Fam Trip organizasyonları, fuar katılımları, görsel işitsel medya malzemeleri üretimi, halkla ilişkiler ve sosyal medya yönetimi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

“Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor” Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Edremit Kaymakamlığının hazırlamış olduğu proje ile; Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde eski kent dokusunun yoğun olarak bulunduğu Gazi İlyas Caddesi ve caddeye cephe veren mahalleleri kapsayan sokak üzerinde bulunan tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte tarihi mimariye özgü sokak dokusu ve kentsel mobilyaları ile korunması, sağlıklaştırılıp, yaşatılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Tarihi Su Kemeri’nin İhyası

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje ile Truva tarihinin bir parçası olan tarihi su kemeri ve bulunduğu bölgenin doğa güzelliğini mevcut olan turistik gezi ajandasına kazandırmak, bu bölgenin Çanakkale’nin tarih turizmi destinasyonlarına dahil etmek, Bölgede bulunan tarihi yapıyı ve doğal dokunun bilinilirliğini ve ulaşılabilirliğini artırarak bölge insanının unutulmuşluk duygusunu ortadan kaldırmasını amaçlıyor.

Markalaşma Yolunda Bigadiç

Bigadiç Belediyesi tarafından hazırlanan projede Bigadiç Turizm Destinasyonunu; ürün çeşitlendirmesine, kültürel ve turistik değere sahip, somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan; belirli bir imaja sahip markalaşmış kent haline getirmek amaçlanıyor. Proje kapsamında; Köy temalı taş evlerin inşaası, köy temalı alanın çevre düzenlemesi yapılması, 12 Adet 50 metrekarelik köy evinin yaşam müzesi haline getirilmesi, köy konağının Kuvayi Milliye Müzesi yapılması, kahvehane, cami ve umumi tuvalet yapılarak köy konsepti modeli oluşturulması çalışması gerçekleştiriliyor.

Troya Müzesi 3D Projeksiyon Mapping

Çanakkale Müzesi tarafından hazırlanan proje ile; Troya Müzesinin dış cephesinde gerekli sistemlerin kurulması ve 3D Mapping prodüksiyonu gerçekleştirilerek Çanakkale’nin kültür turizmi ürün çeşitliliğine yeni bir turizm ürünü kazandırmak amaçlanıyor.

Kadı Camii Koruma ve Çevre Düzenlenmesi

Ayvalık Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile; Kültürel zenginliğimizin paha biçilmez yapılarından biri olan Altınova Bölgesinde yer alan Kadı Camisi’nin aslına uygun olarak restorasyonunun yapılması, güvenli bir ibadet ortamı hazırlanmasının sağlanması, inanç turizminin ilçemiz turizm faaliyetleri arasındaki yerinin artırılmasına katkıda bulunulması, tarihi doku hakkında bölgede farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor

Ayvalık Ticaret Odasının hazırlamış olduğu proje ile; Kuş gözlem ve yürüyüş yolları ayrıntılı planının hazırlanması, Şeytan Sofrası mahalli sulak alanı içerisine yürüyüş yolları ve kuş gözlem teraslarının yapılması, tabiat parkı sınırlarında giriş kontrol ünitelerinin yapılması, Tabiat Parkı sınırları dahilinde gözlem terasının kurulması, giriş takı yapılması, doğal yaşam eğitimlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

H.M.S. Majestic Batığının Dalış Turizmine Açılması

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan projede; Batıkların korunarak, uygun yöntemlerle ziyaretçiye anlatımı, batıklar içerisinde yapılacak tespit çalışmaları sonrasında belgelenen taşınabilir kültür mirası ögelerinin, gerekli koruma önlemleri alınarak, Tarihi Alan dahilinde yapılacak müzelerde sergilenerek Çanakkale muharebelerinin daha önce bahsedilmeyen bu önemli ayrıntılarının anlatılması amaçlanmaktadır. Yapılacak belgeleme çalışmaları sonrasında Çanakkale muharebelerinde battığı bilinen kırka yakın batığın bir kısmının dalış turizmine açılması ile güney Marmara bölgesi özelinde Çanakkale iline kıyısı olan denizlerde bulunan bu tarihi batıklar ile önemli bir kültür turizmi destinasyonu oluşturacaktır.

Tarihi Seyrediyorum: Kilitbahir Seyir Terası

Eceabat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projede Çanakkale ilinin kültür turizmi ürün çeşitliliğine katkı sağlayarak bir destinasyon olarak gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Seyir terası yapılmasıyla birlikte Kilitbahir Köyü’nün mevcut tarihi ve doğal dokusunu değerlendirerek turistlerin Eceabat ilçesini ziyaret süresini uzatacak yeni bir turizm ürünü kazandırılması amaçlanıyor.

Çanakkale Destinasyon Yönetimiyle Markalaşıyor

Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından hazırlanan projenin ana hedefi Çanakkale’nin turizm sektöründeki kent markasının oluşturulmasıdır. Bu hedefe yönelik olarak 24 ay sürecek projeinin başlangıcında sektör için atılacak adımları belirleyecek yol haritası hazırlandıktan sonra, ,kentin görsel kimliğinin tasarlanması ve yaygınlaştırılması, online tanıtım sisteminin kurulması, Çanakkale’nin bir turizm destinasyonu olarak kalkınmasına yönelik yönetişim mekanizmasının oluşturulması ve sürdürülebilir bir modelin hayata geçirilmesi planlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında elde edilecek bu soyut veriler ışığında kentin tanıtımının somut olarak gerçekleştirileceği Çanakkale Store’un kurulması hedeflenmiştir.

İda’nın Mitolojik Tarihi ve Efsaneleri Cam Seyir Terası ile Buluşuyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında; Kazdağı Milli Parkı’nda kültür turizmine katkı sağlamak adına “Cam Seyir Terası” inşa etmek, terasın Bölgeye ait kültürün anlatım merkezi haline getirerek Kazdağı tarih ve mitolojik efsaneleri ve etnografya çeşitliği hakkında farkındalığı arttırmak, kültür turizmi çeşitlenmesiyle körfez bölgesinin geceleme oranını artırmak, yerel halk ve yabancı ziyaretçilere çeşitli sosyal imkan ve etkinlikleri sunmak, halk arasında Yörük Küpü ismiyle tanınan mevkide Kazdağı Milli Parkı’na daha cazip üçüncü bir giriş kapısı kazandırmak, istihdama ve ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

Zeytinin Tarihsel Serüveni: Gülpınar Zeytinyağı Müzesi

Ayvacık Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile tarih ve kültür turizmi aracılığıyla sosyo-kültürel ve turizm anlamında kesintisiz ve sürdürülebilir pozitif etki yaratmak amaçlanıyor.

Lapseki Geleceğine Koşuyor

Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan proje ile Kocabaşlar jeotermal kaynağının boşa gitmesini engelleyerek gerekli sondaj çalışmalarının yapılmasını müteakip termal suyun turizm amaçlı kullanılması amaçlanıyor.

Troya Tarihi Milli Parkı Karanlık Liman Bisiklet Yolu ve Çevre Düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede;  Antik kentler ve sahip olduğu doğa ve manzara özellikleriyle önemli bir mevkii olan, Troya Tarihi Milli Parkı ile Çanakkale İl Merkezini birbirine bağlayan karanlık liman yolunda çevre düzenlemesi yapılarak alanın tarihi ve rekreasyonel özelliklerini öne çıkarıp alanın turizm potansiyeline önemli bir katkıda bulunmak amaçlanıyor. Çanakkale Savaşlarında kullanılan tabyaların halkın ziyaretine açılması, karanlık liman yolunda oluşturulması planlanan bisiklet yolunun uluslararası bisiklet yol ağına eklenerek dünya çapında turizm alanı haline getirilmesi hedefleniyor.

Lampsakos’tan Lapseki’ye Sahil Bandı Düzenlemesi

Lapseki Belediyesi tarafından hazırlanan projesi ile ilçenin rekreasyon alanı ihtiyacının karşılanması, sahil şeridinden halkın daha çok yararlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje tamamlandığında içeriğindeki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla otoparklar, konser, resmi tören, festival gibi kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir meydan, çocukların eğlenerek öğrenecekleri trafik parkuru ve bisiklet yolunun  ilçeye kazandırılması beklenmektedir.

About Post Author