29 Kasım 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Ezine Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen  ERASMUS  “ÇANAKKALE’DEN AVRUPA’YA MESLEKİ GELİŞİM KÖPRÜSÜ” projesi kapsamında 10 öğrenci Avusturya ve İtalya’da staj yaptı.

Ezine Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kurumda eğitim gören öğrencilerin mesleki eğitim kalitesini geliştirmek ve çırakların dil, sosyal ve mesleki yeterliliklerini artırarak sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye Ulusal Ajansının yaklaşık 20.000 Euro desteği ile gerçekleştirdiği ERASMUS  “Çanakkale’den Avrupa’ya Mesleki Gelişim Köprüsü” projesi kapsamında 10 öğrenci Avusturya ve İtalya’da staj yaptı.

Proje kapsamında kurumun belirlediği hedefler doğrultusunda Metal Teknolojisi alanında öğrenim gören 5 öğrenci alan öğretmeni nezaretinde ”Çeliğe Isıl İşlemleri Uygulaması” konusunda, Avusturya’da Agah Orman kurumunda, Nisan 2022 tarihinde Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanından 5 öğrenci ise alan öğretmeni rehberliğinde; ”Klimalarda Elektriksel Arızalar ve Onarım” konusunda, İtalya’da Powersafe SRL kurumunda stajlarını gerçekleştirdi.

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Ezine Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve projenin koordinatörü Erhan Bozdemir şunları söyledi.

“Kurumumuzun mesleki eğitim kalitesini geliştirmek ve çırakların mesleki yeterliliklerini artırarak sektörün ihtiyacı olan nitelikli elemanlar olarak yetiştirmek, mesleki uygulamaların ve kazanılan pratik becerilerin Avrupa standartlarına yaklaştırılması ile mümkün olacaktır. Okulumuzda mesleki eğitim alan çıraklarımızın Avrupa tecrübesi edinmesi, mesleki alanlarında son teknoloji kullanarak uluslararası uygulamaları bizzat tecrübe etmesi, mesleki alanlarının Avrupa’da boyutunu takip edebilmesi ve yabancı dil öğrenmenin önemi üzerine farkındalık edinmesi kritik önemdedir. Her geçen gün mesleki niteliklerin daha da artmasını gerektiren güçlü rekabet ortamında mesleki deneyimler kritik rol oynamaktadır. Projemiz sayesinde çıraklarımızın hem çok yönlü bireyler haline gelmelerini, hem de kültürel olarak Avrupa kimliği ile daha da bütünleşmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimiz ara eleman, ya da girişimci olarak istihdamda daha aktif bir rol elde edebilmeleri amacımız dahilinde projemiz kapsamında belirlediğimiz Avrupa hareketlilik ve işbirliği alanında hedeflerimizi, “Çırak yaşında olan gençlerimize verdiğimiz temel meslek eğitimi uluslararası standartlara yükseltmek,Çıraklık eğitimlerini tamamlayan gençlerimize kalfalık, kalfalık eğitimlerini tamamlayanlara verdiğimiz ustalık belgelerini uluslararası alanda geçerli olan Europass Hareketlilik Belgeleri ile desteklemek ve istihdam alanlarını uluslararası düzeyde genişletmek, Çıraklık sistemine girecek gençlerin uygun meslek seçimine rehberlik yaparak 14-18 yaş grubunda olup geleceğini bir işyerinde çalışarak kurmaya çalışan gençlere Avrupa’da yapacakları stajlar ile mesleki motivasyon ve özgüven kazandırmak, İş yerlerinde öğrenilemeyen iş ve işlemleri Avrupa’da altyapısı gelişmiş kurumlarda teknolojik araç ve gereçleriyle zenginleştirilmiş laboratuar– atölyelerde uygulamaları ile pratik kazanmalarını sağlamak, Avrupa’da işbaşı tecrübe edinmeleri ile Avrupa iş disiplinini görüp ileriki iş hayatında çalışma disiplinini olarak uygulamalarını sağlamak,kurumumuzun Avrupa kurumlarıyla arasında uluslararası iletişim ve işbirliğini geliştirmek,kurumumuzda verilen eğitim ve yapılan uygulamaların kalitesinin ve veriminin yükselmesini sağlamak” olarak söyleyebiliriz.

Ezine Mesleki Eğitim Merkezi olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, Ekim 2020 tarihinde Metal Teknolojisi alanında öğrenim gören 5 öğrenci alan öğretmeni nezaretinde ”Çeliğe Isıl İşlemleri Uygulaması” konusunda, Avusturya’da Agah Orman kurumunda, Nisan 2022 tarihinde Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanından 5 öğrenci ise alan öğretmeni rehberliğinde; ”Klimalarda Elektriksel Arızalar ve Onarım” konusunda, İtalya’da Powersafe SRL kurumunda stajlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Ulusal Ajansının yaklaşık 20.000 Euro desteği ile gerçekleştirdiğimiz “Çanakkale’den Avrupa’ya Mesleki Gelişim Köprüsü Projesi” sonunda öğrencilerimiz Avusturya ve İtalya’da gerçekleştirdikleri staj ile sosyal, kültürel ve mesleki alanda deneyim kazanma fırsatı buldular. Farklı kültürel ve iş ortamı deneyimleyerek özgüven ve girişimciliklerine katkı sağladılar. Uluslararası geçerliliği yüksek olan Avrupa Birliği çalışma ve kültürel normlarını yerinde tecrübe ettiler. Staj sonunda almış oldukları “Europass Hareketlilik Belgeleri” ile istihdam alanlarını uluslararası düzeyde genişletme imkanı elde ettiler. Projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte kurumumuz uluslararası alanda işbirliğine giderek sorumluluğunda olan eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini ve verimliliğini artışı sağlandı.”

Öğrenciler deneyimlerini paylaşmak ve Avrupa Birliği staj hareketliliğini yaygınlaştırmak adına, Ezine ilçe milli eğitim müdürü Orhan Akman’ı ve Ezine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türker Demirhan’ı ziyaret etti.

Ayrıca kurumda öğrenim gören diğer öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

About Post Author