19 Mayıs 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

CHP’Lİ ERKEK VE CEYLAN ; “GESTAŞ ZAMLARI, ALAKASIZ HARCAMALARIN SONUCU MU?”

CHP Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan’ın, Çanakkale deniz Ulaşımında yaşanan sorunlar hakkında Araştırma Komisyonu kurulması için Meclis Başkanlığı’na verdikleri önergede, Çanakkale denizulaşımında hayati öneme sahip şirketin Sayıştay Raporu ile de ortaya konulan faaliyet alanıyla alakasız harcamalarının araştırılması gerektiğini ifade ederek, “GESTAŞ Gelibolu – Çardak hattında çalışan GELÇAR gemilerinin kapak atma ücretlerine 2020 yılında %35, 2021 yılında ise %100 ün üzerinde zam yapmıştır. Çanakkale’de hukuk devleti ilkeleriyle ve piyasa koşullarıyla açıklanamayacak uygulamalar geçer akçe haline gelmiş ve bu durum Gelibolu ve Çardak Belediyelerini de finansal olarak kayba uğratmıştır” denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önergede, deniz ulaşımı dışında alternatifi olmayan Çanakkale’nin bazı ilçelerinde ulaşımın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen başat faktörlerden biri olduğu kaydedilirken, “Çanakkale Boğaz hattı, Gökçeada, Bozcaada, Güney Marmara hattında ve Çardak-Lapseki hatlarında yoğun deniz taşımacılığı faaliyeti yapılmaktadır. Seferlerin çok büyük bir bölümü bir kamu şirketi olan GESTAŞ tarafından yapılıyor olsa da, haksız rekabet şartlarında varlığını sürdürmeye çalışan, Çardak-Gelibolu arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan yüzde yüz yerli sermayeli GELÇAR adında bir özel şirketin de varlığı söz konusudur” denildi. Önergede, GESTAŞ Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. sermayesinin %99,96’sı kamuya ait bir anonim şirket olduğu belirtilirken, “Gelibolu – Çardak (Lapseki) arasında, idari liman seferi bölgesinde, düzenli feribot seferleri yaparak yolcu, araç ve yük taşımacılığı yapan, 6 adet motorlu feribot sahibi tarafından kurulmuş olan özel bir şirketten daha bahsetmek gerekir” denildi.

“GESTAŞ Atamalar ve Harcamaları İle Gündemde”

CHP’li Özgür Ceylan ve Muharrem Erkek, önergede GELÇAR’ın üç gemisinin GESTAŞ tarafından satın alındığı hatırlatırken, “Son dönemde kamuoyunda gerek yönetim kuruluna yapılan atamalarda siyasi teamüllere uyulmaması, gerekse şirketin ana faaliyet konusu dışında birçok kalemde alım ve harcamalar yapması yer almıştır” denildi. Önerge metninde 2015 sonrası Sayıştay denetim raporlarındaki tespitlerden örnekler verilirken, “valilik konağı tadilatı için 45 bin 856 lira 11 kr, vali konağı havuzunun ahşap separatör ile kaplanması için 25 bin 370 lira, salıncak için 10 bin 856 liralık harcamaları sıralarken, yapılan harcamaların şirket faaliyetleri ile alakası olmayan harcamalar olduğunu iddia ettiler. GESTAŞ A.Ş’nin Sayıştay raporlarına yansıyan ve yönetim kurulu başkanının talimatıyla gerçekleşen temsil ağırlama giderlerinin ise 2015 yılında 4 milyon 777 bin 221 TL gibi oldukça yüksek bir meblağ olduğunu belirten Ceylan ve Erkek, “Şirketin 2017 ve 2018 yıllarında zarar ettiği 2019 yılını ise cüzi bir kar ile kapattığı görülmektedir” dedi. GESTAŞ ile ilgili Sayıştay Raporundaki en acı cümlelerden birinin “Personel giderleri, maddi duran varlıklar ve yönetim kurulu temsil ağırlama giderleri incelendiğinde ana sözleşmede yer alan faaliyet alanı dışında şirket net karının %156’sı kadar harcama yapıldığı, bedelsiz hizmet verildiği ve bu nedenle yenileme ile yatırım bütçesi ayrılamadığı görülmüştür” ifadesi olduğunu belirten Özgür Ceylan, “Çanakkalelilerin ve turistlerin ucuza kaliteli hizmet almasını temin etmek için çaba sarf etmesi gereken bu kamu şirketinin pratikteki uygulamaları kamuoyunda tepki ile karşılanmaktadır” dedi.

Özel Şirkete GESTAŞ Baskısı İddiası

CHP’li Özgür Ceylan, Gelibolu–Çardak hattında faaliyet yürüten özel bir şirket olan GELÇAR’ın da GESTAŞ tarafından kamu gücünü de kullanarak baskıladığını iddia ederken, “Sefer sayılarını düşürmesi, bakım onarımı özel idare tarafından gerçekleştirilen GELÇAR’ın kullandığı iki rampadan birinin üzerine beton dökerek kullanılmaz hale getirmesi, hem Çanakkalelilerin daha yüksek ücretlerle bu hizmetten faydalanmalarına hem de kuyruklarda zaman kaybı yaşamalarına neden olmaktadır” diye konuştu. İskelelerin ve kıyı tesis işletmelerin sahibi Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu hatırlatan Ceylan ve Erkek, işletme hakkını başka bir firmanın girmediği bir ihale ile alan GESTAŞ’ın kapak atma ücretlerine fahiş zamlar yaparak, rakip işletme ile haksız rekabete girdiğini söyledi.

2021’de Yüzde 100 Zam

GESTAŞ’ın Gelibolu – Çardak hattında çalışan GELÇAR gemilerinin kapak atma ücretlerine 2020 yılında %35, 2021 yılında ise %100 ün üzerinde zam yaptığını söyleyen Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Çanakkale’de hukuk devleti ilkeleriyle ve piyasa koşullarıyla açıklanamayacak uygulamalar geçer akçe haline gelmiş ve bu durum Gelibolu ve Çardak Belediyelerini de finansal olarak kayba uğratmıştır. Çanakkale deniz ulaşımında Adalar, Boğaz, Çardak-Gelibolu ve Güney Marmara hatlarında yaşanan sorunların belirlenmesi, hakim konumdaki kamu şirketinin yönetim zafiyetlerinin engellenmesi ve alınması gereken önlemlerin tespiti için “Meclis Araştırması” açılmasını istiyoruz” dediler.

About Post Author