20 Temmuz 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası

DEPREM GERÇEĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞÛRASI’NDA 6 KOMİSYON, 6 BAŞLIKTA İSTİŞAREDE BULUNDU.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ kapsamında kamu, özel sektör, akademisyenlerden oluşturulan 6 ayrı komisyonda Türkiye’nin deprem gerçeği masaya yatırılıyor. Komisyonların 6 başlıkta yaptığı toplantılarında yeni yasama yılında Meclis Genel Kurulu’na sunulacak yeni ‘Kentsel Dönüşüm ve Deprem Yasası’nın yol haritası belirleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Türkiye’yi depreme dayanıklı hale getirmek ve olası bir depremde zararları en aza indirmek için düzenlediği Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası; sivil toplum kuruluşları, akademisyenleri, deprem bilimcileri, bilim insanları ve uzmanları bir araya getirdi. Şûra’da alanında uzman isimlerden oluşan 6 ayrı komisyon, kentsel dönüşüm sürecinin önündeki engellerin kalkması ve dönüşüm sürecinin hızlandırılması için çalışıyor, toplantılar gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açılış konuşmalarıyla dün İstanbul’da başlayan ve yarın sona erecek olan Şûra’da, oluşturulan 6 ayrı komisyon, 6 farklı başlıkta toplantılarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nun koordinatörlüğünü üstlendiği toplantılarda, sürece bilim insanları, uzmanlar, akademisyenler ve STK temsilcileri de katkı sunuyor.

Türkiye’yi bekleyen deprem riskinin enine boyuna ele alındığı Şûra’da toplanan komisyonlar, kentsel dönüşümün önündeki engellere yönelik hukuki düzenlemeleri, ülkeyi depreme hazırlayacak yasanın altyapısını oluşturacak konuları görüşüyor. Komisyonlarda ele alınan konular, yeni yasama yılında Meclis Genel Kurulu’na sunulacak yeni ‘Kentsel Dönüşüm ve Deprem Yasası’nın yol haritasını belirleyecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan’ın başkanlık ettiği ‘Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu’, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını ele alıyor. Komisyon aynı zamanda, Deprem Yasası’nın en geniş ve kapsayıcı haliyle çıkarılması adına görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmeler, kentsel dönüşümün önündeki engellerin hukuki anlamda çözüme kavuşturulması çerçevesinde yapılmaya devam ediyor.

DÖNÜŞÜMDE MUAFİYETLER VE FONLAR

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk’ün başkanlığını yürüttüğü ‘Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu’nda; krediler, fonlar, sertifikalar gibi konular için beyin fırtınası gerçekleştiriliyor. Bu konuların beraberinde; kamu-özel sektör ortaklığı, konut sigortası, muafiyet ve desteklerle ilgili de fikir alışverişi gerçekleştiriliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp başkanlık ettiği ‘Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Stratejiler Komisyonu’nunda ise, zemin özelliklerinden yapısal özelliklere, imar hakkı yetersizliklerinden hak sahiplerinin talep ve beklentilerine kadar birçok faktörün, kentsel dönüşümün önceliklendirme kriterlerine olan etkisi mercek altına alınıyor. Toplantıda, hazırlanacak yeni Kentsel Dönüşüm ve Deprem Yasası’nın zemininin oluşturulması görüşülüyor.

KONUT ARZI BİLİMSEL VERİLERİN IŞIĞINDA ÇÖZÜLÜYOR

Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu da en hassas konuları çözme yönünde gayret gösterdi. Mekânsal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar’ın başkanı olduğu Komisyon; dönüşüm sürecinde ne kadar konutun nerelerde arz edileceğini, bilimsel veriler ışığında inceliyor. Toplantıda, konutların üretim maliyetleri ve imar hakkının yetersiz olduğu durumlarda ne tür modellerin üretileceği üzerine de fikir alışverişinde bulunuluyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM FARKINDALIĞI OLUŞTURULACAK

‘Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu’ ise basının başarılı isimlerine emanet edildi. Komisyon, depremlere ve doğal afetlere ilişkin farkındalık oluşturma çalışmalarını yürütmek için medya ayağındaki çalışmaları koordine ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Osman Altınışık’ın başkanlığında yapılan toplantılarda medyanın süreçteki aktif rolü ele alınıyor.

İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜMÜ MASAYA YATIRILDI

Olası Marmara depreminden en çok etkilenmesi beklenen İstanbul’u depreme hazırlamak için yapılması gerekenler, ‘İstanbul’da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu’nda masaya yatırılıyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse’nin başkanlığını yaptığı Komisyonda, kamu ve özel sektör iş birliklerini ele alınarak sürecin hızlandırılması yönündeki korular görüşülüyor. İstanbul’da, riskli yapı stokunun hızla eritilmesi ve vatandaşların yapılan sağlam, güvenli konutlara taşınması hedefleniyor.