19 Mayıs 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

ÖZGÜR CEYLAN ; “EN KİRLİ TERMİKLERDEN 3’Ü ÇANAKKALE’DE”

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği önergede Çanakkale’de bir kısmı Türkiye’nin en büyük 10 kirletici santrali arasında yer alan beş adet faal kömürlü termik santral bulunduğunu belirterek, “SO2, NO2 ve PM emisyonları bazında Türkiye’nin en kirletici santralleri hangileridir? Çanakkale’de faaliyette olan 5 kömürlü termik santral bu sıralamada kaçıncıdır?” diye sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede Türkiye’de faaliyette olan termik santrallerin çevreye verdiği zararı sordu. Özgür Ceylan, Sağlık ve Çevre Birliği’nin (HEAL) hazırladığı “Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği” başlıklı çalışmaya göre Çanakkale ilinde, bir kısmı hâlihazırda Türkiye’nin en büyük 10 kirletici santrali arasında yer alan beş adet faal kömürlü termik santral bulunduğunu belirterek, “Bu raporun değerlendirmesine göre, Bekirli santrali SO2 ve PM emisyonları açısından Türkiye’nin en kirletici 7’nci, NO2 açısından ise 9’uncuCenal santrali de PM emisyonları açısından 10’uncu, NO2 emisyonu açısından 7’nci,İçdaş Biga ise NO2 emisyonu bakımından 10. sırada yer almaktadır” dedi.

Özgür Ceylan Çanakkale’nin 545 bin kişilik nüfusuyla Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde kırsal nüfusun en yüksek olduğu illerden biri olduğunu belirtirken, “Bu niteliğiyle Çanakkale yaş sebze ve meyve üretiminde hatırı sayılır bir yere sahiptir. Doğal ve tarihi güzelliğinin yanında temiz havasıyla da insanlarımızın yaşamak istediği bir kenttir. Ancak Çanakkale’nin doğası ve eşsiz havası, madenler ve kömürlü termik santraller eliyle yok ediliyor” dedi. Özgür Ceylan,Türkiye’nin elektrik enerjisinin %56’sının fosil yakıtlardan, %37’sinin ise ithal ve yerli kömürden üretildiğini kaydederek, “Gelişmiş ülkeler Paris iklim Şartı’nın da etkisiyle “Kömürden Çıkış” politikası gereği elektrik üretiminde kömürün payını düşürme eğilimindedir. Oysa 5 faal kömürlü termik santral ve planlanan yeni kömürlü termik santraller nedeniyle Çanakkale en riskli illerimizden birisi olmaya devam etmektedir” dedi. Özgür Ceylan Türkiye genelinde 100 MW üstü kurulu güçle çalışan 28 kömürlü termik santral bulunduğu halde 30 yeni kömürlü termik santral planlanıyor olmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirtirken, “Önergeye yanıt vereceğiniz tarih itibariyle SO2, NO2 ve PM emisyonları bazında Türkiye’nin en kirletici santralleri hangileridir? Çanakkale’de faaliyette olan 5 kömürlü termik santral bu sıralamada kaçıncıdır?” diye sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan kömür santrallerinde tozu (partikül madde – PM), SOx’u (sülfür oksitler) ve NOx’u (azot oksitler) tutmak için üç tip filtre sistemi kullanıldığını belirtirken, “Türkiye’de faal durumdaki kömürlü termik santrallerden hangilerinde üç tip filtre sistemi eş zamanlı bir şekilde aktif olarak kullanılmaktadır? Faal durumdaki kömürlü termik santrallerin filtre sistemleri hangileridir?” diye sordu. Özgür Ceylan önergede, Çanakkale başta olmak üzere faal kömürlü termik santrallerin emisyon limitlerine ilişkin ölçümlerin hangi sıklıkla yapıldığı vesınır değerleri aşan santrallerin hangileri olduğunu sorarken, sınır değerleri aşan santraller için ne tür yaptırımlar uygulandığı hakkında bilgi istedi.

Termik Halk Sağlığı İçin Büyük Bir Risk, Bakanlık Ne Yapıyor?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan önergede kömüre dayalı elektrik üretiminin yarattığı yoğun hava kirliliği düşünüldüğünde kömür kullanımının arttırılmasının halk sağlığı için büyük bir risk olduğunu belirtirken, “Bakanlık olarak, fosil yakıta dayalı enerji üretiminin neden olduğu ağır sağlık yükünü hafifletmek için bir eylem planı hazırlığı var mıdır?” diye sordu. Türkiye’nin AB mevzuatıyla uyum sağlamak amacıyla PM10, SO2 ve NO2 gibi kirleticiler için yönetmeliklerdeki sınır değerlerini sıkılaştırdığını hatırlatan Özgür Ceylan, “Bu sınır değerleri Dünya Sağlık Örgütü kılavuz sınır değerlerine çekmek için bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?” diye sordu. Özgür Ceylan, sağlık yükü ve kirlilik kaynaklarının tanımlanması için gereklilik olan ince partikül madde PM2,5’inkalp ve akciğer hastalıklarına neden olan kirleticilerden olduğunu belirterek, mevzuatta PM2,5 partikülleri ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı hakkında da bilgi istedi.

About Post Author