11 Haziran 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

AKÇANSA’da Sürdürülebilirlik Rotasında Hedef 2030

AKÇANSA 2021’de alternatif yakıt kullanımıyla 155 bin ton fosil yakıta eşdeğer enerji kazanımı sağladı

2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Akçansa, ‘Artı Yaşam’ sloganıyla çevrenin korunmasından toplumsal fayda sağlamaya kadar geniş ve kapsamlı bir çerçevede olumlu etki yaratmaya odaklanıyor.

Şirket 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri yolculuğunun ilk yılında tüm fabrikalarında alternatif yakıtları kullanarak 155 bin ton fosil yakıta eşdeğer enerji kazanımı sağladı.

Halihazırda alternatif yakıt kullanımında yüzde 19,1 seviyesinde olan şirket, 2030 yılında bu oranı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyor.Öte yandan Akçansa, geliştirdiği düşük karbonlu ürünler ile çevresel ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

2010 yılında,çimento sektöründe bir ilke imza atarak 2020 Sürdürülebilirlik Hedeflerini açıklayan Akçansa, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarında gelecek 10 yılın yol haritası niteliği taşıyan 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini paylaştı. Şirket sürdürülebilir bir geleceğe doğru çıkmış olduğu yeni yolculuğunu ‘Artı Yaşam’ sloganıyla ifade ediyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sürdürülebilir geleceğin yapı taşıyız”

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “2030 Düşük Karbon yol haritamız kapsamında, alternatif ham madde ve alternatif enerji kaynaklarındaki kullanım oranlarının artırılması en öncelikli gündem maddelerimiz arasında bulunuyor. Kendimizi, ‘Sürdürülebilir geleceğin yapı taşı’ olarak konumlandırıyoruz. Akçansa olarak alternatif yakıtların kullanımında önemli bir birikime sahibiz. Benimsemiş olduğumuz döngüsel ekonomi yaklaşımımız doğrultusunda fabrikalarımızda yılda ortalama 500 bin tonun üzerinde atığın geri kazanımını sağlıyoruz. Alternatif yakıt kullanımında yüzde 19 seviyesi ile sektör ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Öte yandan her yıl yaklaşık 80.000 m3 yağmur suyunu toplama havuzlarımızdan geri kazanıyoruz. Bu miktar, 351 bin kişinin günlük su ihtiyacına karşılık geliyor. Böylelikle, en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan suyun daha etkin kullanımını destekliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir ürünler ile geleceğe yol alıyor

Akçansa ürettiği özel ürünler ile çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor. Sınıfında üretilen ilk ve tek akredite performanslı çimento ürünü olan ve yüzde 15 daha az emisyon sağlayan Solidcem, Galataport projesinde zemin güçlendirici olarak kullanıldı. 1803 Beton ürününde ise, alternatif ham madde kullanımı ile ürünün çevreye olan etkisi standart ürüne kıyasla yüzde 55 oranında azaltıldı. Kurum, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde kullandığı Smart Beton ürünü ile betona yerleştirdiği akıllı sensör aracılığıyla beton dayanımını anlık takip edebiliyor.

Düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen hedefler

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve sera gazı salımını azaltmak için sorumluluk üstlenen Akçansa, karbon ayak izini düşürmeye odaklanıyor. Akçansa’nın hedefinde alternatif yakıt kullanımını yüzde 35, biyokütle kullanımını ise yaklaşık 2 kat artırarak yüzde 12’ye yükseltmek bulunuyor.

Şirketin faaliyetleri doğrultusunda meydana gelen sera gazı yoğunluğu 2017- 2021 yılları arasında yüzde 27 azalırken, enerji verimliliği projeleriyle de önceki döneme oranla enerji tasarrufu yüzde 64 oranında artış sağladı.Akçansa, tüm fabrikalarında alternatif yakıt oranını artırmaya odaklandı ve böylece atıktan geri kazanılan enerji oranında geçen yıla göre yüzde 25 artış kaydedildi. 2030 yılında, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji kullanım oranının yüzde 22 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

Akçansa, 2030 yılına kadar,toplam ürettiği ton ürün başına karbon emisyonunu 649 kg/t seviyesine düşürmeyi, faaliyetleri sonucu oluşan atıkların tamamını yüzde 100 geri kazanmayı ve su tüketimini yüzde 13 azaltmayı hedefliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürdürülebilir dünya için dijital çözümler

Akçansa sahip olduğu sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında dijital dönüşüm alanında belirlediği hedeflere ulaşmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2030’a uzanan sürdürülebilirlik yolculuğunda otonom üretim ile faaliyet gösteren tesis sayısını yükseltmeyi, altyapı iyileştirmeleri ile uzaktan çalışabilirliği artırmayı, üretim sürecindeki dönüşümler ile enerji maliyetlerini optimize etmeyi ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile yapılan dijital ikiz akademik çalışmalarına endüstriyel desteğini sürdürmeyi hedefliyor. 

‘İyi bir komşu olmak’ öncelikli hedefler arasında

Akçansa, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde, ‘iyi bir komşu olmak’anlayışı ile toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını önemsiyor ve yaşam kalitesini yükseltmek, daha güvenli ve refah dolu bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriyor.

Şirketin hayata geçirdiği tüm çalışmaların merkezinde ‘insan’ bulunuyor. Akçansa, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusuna da hassasiyetle yaklaşırken, bu kapsamda Cinsiyet Eşitliği Politikasını güncelleyerek tüm çalışanlarıyla paylaştı. İş yapış şekillerini geliştirmek ve insan kaynağını ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatmak amacıyla “Future of Work” (İşin Geleceği) projesini uygulamaya alan Akçansa, çalışanlarının ihtiyaç duydukları gelişim fırsatları için öncü uygulamalar hayata geçiriyor. 

Kurum ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunu da en öncelikli konu başlıkları arasında değerlendiriyor. Hem çalışanları hem alt işverenleri için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek için faaliyetlerini sürdüren Akçansa, 2030 için ‘Sıfır Kaza’ hedefiyle geleceğe yol alıyor.

About Post Author