13 Temmuz 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞINDAN BEYANNAME UYARISI

ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞINDAN BEYANNAME UYARISI

 

19032016_4_0002

 

Çanakkale Defterdarlığı, Gelir Vergisi mükelleflerinin 2015 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresinin 25 Mart 2016 Cuma günü sona ereceğini hatırlattı.

 

 

Çanakkale Defterdarlığı, Gelir Vergisi mükelleflerinin 2015 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresinin 25 Mart 2016 Cuma günü sona ereceğini hatırlattı. Tahakkuk ettirilen gelir vergileri, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek

 

2015 yılı içinde konut veya  işyeri kira gelirleri ile diğer mal ve hakların kiralanmasından kira geliri elde eden gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerimizin, bu gelirleri için 25 Mart 2016 –Cuma günü mesai saati bitimine kadar, (İnternetten verenler için 23:59) ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine, elden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşacakları “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi”ni kullanarak beyan etmeleri mümkün olacak.

 

 

Hazır Beyan Sistemi kapsamında tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksiti 31.03.2016 günü,  ikinci taksiti ise 31.07.2016 gününe kadar;

  • Vergi  tahsiline yetkili olan banka şubelerine,

  • www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla,

    • Bağlı bulunulan vergi dairesine,

    • Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilecek.

 

            Konut istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusu olacak. 2015 yılında 3.600 TL’nin altında konut kira geliri olanlar yıllık beyanname vermeyecek.

 

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

 

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile istisna haddinin üzerinde hâsılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2015 yılı için 106.000 TL) aşanlar, 3.600 TL’lik istisnadan yararlanamayacak.

 

Tevkifatlı işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı (2015 yılı için 29.000 TL) olup, işyeri ve mesken kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde mesken kira geliri olarak tahsil edilen tutarın 3.600 TL üzerinde kalan kısmı ile brüt işyeri kira geliri toplamının 29.000 TL’yi aşması halinde beyan verilecektir. Beyan sınırının altında olması halinde sadece mesken kira geliri beyan edilecek. Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı 2015 yılı için 1.500 TL.

 

19032016_4_0003

 

Sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanların, bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinden Vergi İletişim Merkezini (VİMER – 444 0 189) arayarak randevu almaları halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır. Çanakkale Merkezinde 17 Burda Alışveriş Merkezinde Gayri Menkul Sermaye İradı, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratları ayrı veya birlikte elde eden  mükelleflerimize yardımcı olunması amacıyla Hazır Beyan Sistemi kapsamında stant açılarak personel görevlendirilmiş olup ayrıca mükelleflerinizin vergi dairelerine bizzat gelerek bu konuda görevlendirilen personellerden de yardım almaları mümkün olacak.

 

            Mükellefler vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları için hazırlanan vergi rehberlerine Çanakkale Defterdarlığından ulaşılabilecekleri gibi Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) internet adresinde form ve yayınlar kısmından ulaşabilecekler.

About Post Author

Bu kapanacak 0 saniye