23 Temmuz 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

 Depremzedelere KDV Muafiyeti

 Depremzedelere KDV Muafiyeti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,” yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemeye göre, 6 Şubat’taki depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen bölgelerde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası sırasında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilen mal ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar KDV’den muaf tutulacak.

Bu istisna, AFAD ile imzalanan bağış protokolü çerçevesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası için yapılan malzeme ve hizmet alımlarını içeriyor. İnşaat dışında, işyerleri, fabrikalar, alışveriş merkezleri, camiler, parklar, okullar, hastaneler ve sosyal tesisler gibi konut olmayan yapıların inşası veya mevcut konutların tadilatı, bakımı ve onarımı KDV istisnası kapsamına giremeyecek.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu istifadan faydalanabilmesi için AFAD ile bağış protokolü imzalaması gerekmekte. İstisna, sadece konut inşası için kullanılan malzeme ve hizmetleri içerir. Konutların çevresel düzenlemeleri ve ek tesisler, istisna kapsamı dışında.

Buna ek olarak, konutların bir parçası olarak kabul edilen mutfak dolapları, taşınması mümkün olmayan banyo dolapları, panel radyatörler, kombiler, duşakabinler, küvetler gibi ekipmanlar KDV istisnası kapsamında olacak. Ancak mobilya, beyaz eşya, perdeler, avizeler, televizyonlar gibi eşyalar istisna kapsamına girmeyecek.

AFAD’a nakit bağışlar, bu kurum tarafından yaptırılan konutların inşaatında KDV istisnasını etkilemeyecektir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından inşa edilen konutların AFAD’a ücretsiz olarak teslim edilmesi de KDV istisnası kapsamında değerlendirilecektir. Bu istisna, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan teslim ve hizmetler için geçerli olacak ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının KDV mükellefiyeti olup olmamasına bakılmaksızın uygulanacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bağışlayacakları konutların uygulama projelerini hazırlayacak ve bu projeler çerçevesinde alınacak malzeme ve hizmet listelerini AFAD’ın onayına sunacak İstisna belgesi, projenin süresi ile sınırlı olarak verilecek ve sürelerin güncellenmesi durumunda belgeler de güncellenecek.

Ayrıca, 15 Temmuz 2023 tarihinden önce kurumların aktiflerinde bulunan taşınmazların satışı ile ilgili olarak KDV istisnası uygulanmaya devam edecek, KDV Genel Uygulama Tebliği ilgili bölümlerinde düzenlemeler yapıldı.