23 Temmuz 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

GEYİKLİ İLKOKULU STEM EĞİTİMİNE HAZIRLANIYOR

Geyikli İlkokulu öğretmenleri LEGO Education tarafından düzenlenen STEM günleri kursuna katılım sağlayarak okullarında öğrencilerinin dünya standardında eğitim alma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

 

LEGO Education tarafından düzenlenen STEM günleri kursu Çanakkale’de gerçekleştirildi. Ezine’ye bağlı Geyikli İlkokulu öğretmenleri de Çanakkale Kolejinde gerçekleştirilen ve eğitimde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine STEM ve Robotik Kodlama Eğitimi verildiği kursa katılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlıklı girme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

 

Bu güne kadar gerçekleştirdikleri başarılı ve yenilikçi çalışmaları ile eğitimde farklı bir grafik çizen, öğrencilerine verdikleri eğitim düzeyi ve şekli ile bölgenin başarılı eğitim kurumlarının zirvesinde yer alan Geyikli İlkokulu, 21. Yüzyılda gelişen eğitimdeki bilgi teknolojilerini okullarında da hayata geçirmek için gerçekleştirdikleri çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

 

Geyikli İlkokulu öğretmenleri Ebru Aslan, Cem Moran, İsmail Erdoğan, Yunus Emre Akyol ve Terzialan İlkokulu öğretmen Gizem Moran LEGO Education tarafından Türkiye genelinde okulları gezerek öğretmenlere stem ve robotik kodlama eğitiminin verildiği  “STEM Eğitimlerini başarı ile tamamladılar.

 

Epğitime katılan öğretmenle 21.yy uygun eğitim modelini sınıflarında uygulayıp öğrencilerine aktarmak istediklerini belirttiler.

 

“STEM EĞİTİMİ’Nİ DERSLERİMİZE ENTEGRE EDECEĞİZ”

 

Eğitime katılan Geyikli İlkokulu öğretmenlerinden Cem Moran eğitimde ve öğretimde gelişmelere ve değişime ayak uydurmak gerektiğine dikkat çekerek,  “STEM ve Robotik Kodlama Eğitimi almış öğrenciler değişen teknolojilere uyum sağlayacaklardır. Teknolojik aletlerin ve bilgisayarların artmasıyla kodlama eğitiminin önemi artmıştır. Sınıfımızda bu sene STEM eğitimi ile ilgili projeler yürüteceğiz. STEM eğitimini derslerimize entegre edeceğiz” dedi.

 

“STEM OKUL ETİKETİNİ OKULUMUZA KAZANDIRACAĞIZ”

 

Geyikli İlkokulu İngilizce öğretmeni İsmail Erdoğan ise yaptığı açıklamada Geyikli İlkokuluna “STEM OKUL ETİKETİ” almak için çaba sarf edeceklerini belirterek, “STEM olgusu endüstri 4.0‘ın eğitim dünyasındaki uzantılarından yalnızca bir tanesi. STEM farklı disiplinlerin harmanlanmasından sonra güzel sanatlarında içine katılmasıyla daha bir anlam kazandı. Bende İngilizce öğretmeni olarak derslerimi web 2.0 araçlarını entegre ederek STEM’i yaymış olacağım. Yeni okul binamızda da inşallah STEM atölyesi kuracak ve Çanakkale’nin en iyi okullarından birisi olan Geyikli İlkokulu’na “STEM Okul Etiketi” almak için uğraşacağız.” dedi.

 

Geyikli İlkokulu öğretmenlerinden Yunus Emre Akyol yaptığı açıklamada, Stem’in öğrencilerde yaratıcılığı kullanarak, destekleyerek, problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem olduğuna dikkat çekerek, “STEM seminerinden eğitmenlerimizden çok zevkli ve yararlı bir eğitim aldık. Bu eğitimden öğrendiklerimizi derslerde kullanmaya gayret gösterip STEM ile ilgili araştırmalarının sürecek” dedi.

 

STEM nedir?

 

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

 

STEM eğitiminin temel amaçlarının ilki, bu alanlarda üretici olarak profesyonel yaşama adım atmak isteyen üniversitelilerin sayısını artırmak; diğeri ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerdeki temel bilgi düzeylerini artırarak, günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamak. Özet olarak bu eğitim modeli, öğrencilere erken yaşta eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme yetileri aktararak, toplumun üretkenlik ve sorumluluk becerilerini artırmayı hedefliyor.

 

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.