21 Nisan 2021

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Cumhurbaşkanlığı “Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu Genelgesi gereği, esnek mesai uygulamasına son verilerek normal mesai sistemine geçildi.

Bu kapsamda Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu Vali İlhami Aktaş Başkanlığında toplandı.

Toplantıda Çanakkale’de kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 02.03.2021 Salı gününden itibaren 09:00-12:30/13:30-18:00 saatleri arasında uygulanmasına, yöneticiler tarafından gereken önlemlerin alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ;

“Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup; 02.03.2021 tarihi itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlamasına,

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonun da bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına,

Bu kapsamda İlimizde; kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 02.03.2021 tarihinden itibaren 09:00-12:30/13:30-18:00 saatleri arasında uygulanmasına, yöneticiler tarafından gereken önlemlerin alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”