13 Temmuz 2024

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

PROSTAT KANSERİNE DİKKAT!

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Onkoloji Uzmanı Erdem Şen, prostat kanseri ve tedavi yöntemleri  ile ilgili bilgilendirmede bulundu

İleri yaş erkeklerde sık görülen hastalıkların başında gelen prostat kanseri sinsi bir şekilde ilerleyebilen kansere bağlı ölümlerin nedenleri arasında önemli yer tutmaktadır.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Onkoloji Uzmanı Erdem Şen Konuyla ilgili yapmış olduğu bilgilendirmede “ Prostat kanseri ileri yaş erkeklerde sıklıkla görülen bir kanser türüdür. Bu yaş grubunda kansere bağlı ölümlerin nedenleri arasında maalesef önemli yer tutmaktadır. Prostat kanserinin  birtakım özellikleri nedeniyle diğer kanser türlerinden farklılıkları bulunmaktadır. Evre durumuna göre cerrahi, hormonal tedavi (Androjen blokaj tedavisi) ,kemik iyileştirici ajanlar ,   kemoterapi , yeni nesil hedefli (akıllı ilaç) tedaviler, radyoterapi (ışın tedavisi) halihazırda kullanılan tedavilerdir.   Kanser tedavisi alanında yıllar içerisinde meydana gelen gelişmelerden prostat kanseri de nasibini almıştır. Bu gelişmeler neticesinde söz konusu tedaviler sıralı bir şekilde uygulanmak  yerine , direnç gelişmesini beklemeden kombine olarak uygulanmaya başlanmıştır. Kemoterapi uygun olmayan hastalara akıllı , hedefli tedaviler verilmeye başlanmıştır. Ailevi geçişsel genetik mutasyon durumları analiz edilerek buna göre birtakım tedaviler eklenmiştir. Verileri diğer kanser türlerinde olduğu gibi fazla olmasa da immünoterapi (bağışıklık sistemini destekleyici tedavi) tedavisi de kullanılmaya başlanan yeni tedavilerdir.

            Prostat kanseri görüntülemesi açısından  da yeni yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayarlı tomografi-MR-Kemik sintigrafisi gibi tetkiklerinin yetersiz kaldığı durumlarda evreleme açısından PSMA-PET görüntüleme tetkiki tedavi için de hastalarımıza ve bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Prostat kanseri hücrelerinin yüzeyinde bulunan prostat spesifik mebran antijen (PSMA) özel yöntemlerle saptanmakta ve hastalığın yaygınlığı açısından diğer görüntüleme yöntemlerinden daha iyi, net, seçici bilgileri bize vermektedir. PSMA-PET tetkiki aynı zamanda hastalarda tedavi yanıtının izleminde , hastalığın yinelemesinin (nüks) tesbiti  durumunda da kullanılabilen bir görüntüleme yöntemidir.

            Lutesyum PSMA tedavisi prostat kanserinde son yıllarda kullanımı artan bir tedavi yöntemidir. Lutesyum yüksek enerjili radyoaktif bir maddedir. Bu madde PSMA ile bağlanıp ,prostat kanserli hücrelere ulaşmaktadır. Hücre içine alınan lutesyum kanser hücresini tahrip etmektedir. Bu yöntem ile tümörün büyümesi,boyutunun azaltılması,  yayılması önlenmeye çalışılmaktadır. Özellikle ağrı sağaltımı açısından hastalara fayda sağlamaktadır. Standart tedavi yönteminin tükendiği veya kemoterapi tedavisi için uygun olmayan hastalarda kullanımı mevcuttur.  Bu tedavi yöntemi ile birlikte diğer tedavi yöntemlerinin birlikte kullanımı ilgili klinik çalışmalar halen devam etmektedir.

             Çanakkale Mehmet Akif Ersoy devlet hastanesi tıbbi onkoloji bölümünde prostat kanserli hastalarımıza hormonal tedaviler , kemik iyileştirici ajanlar,  kemoterapi tedavileri, hedefli (akıllı ilaç) tedaviler uygulanabilmektedir. Radyasyon onkolojisi ile beraber radyoterapi (ışın tedavisi)  gereken hastalarımızda gerekli tedavi ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Uygun olan hastalarımızda PSMA görüntüleme yöntemi ve Lutesyum PSMA tedavisi açısından değerlendirmeler yapılmaktadır. Prostat kanseri tanısı alan hastaların uygun evrelendirmelerinin yapılabilmesi ve dolayısıyla en uygun tedavilerini alabilmeleri açısından tıbbi onkoloji görüşü almaları önerilmektedir” dedi.

About Post Author

Bu kapanacak 0 saniye