18 Ocak 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

EZİNE MÜFTÜSÜ MUSTAFA ARDA’NIN KÖŞE YAZISI ; “SAĞLIK,GENÇLİK VE BOŞ VAKİT.ALTINDAN DEĞERLİ NİMETLER”

Doğuştan bize bahşedilmiş olan birçok nimet vardır ki onlar bizim elimizdeyken çoğunlukla değerini kavrayamıyoruz ama yokluklarında ne kadar önemli ve değerli olduklarının ancak o zaman farkına varabiliyoruz. Sağlık, Gençlik ve Boş Vakit bu çok önemli nimetlerin en başta gelenleridir. Karşılıksız sahip olduğumuz, farkına varamadığımız, değerini bilemediğimiz, boşa harcadığımız, elimizden uçup gittiklerinde de tekrar geri getiremediğimiz, keşke şöyle yapsaydım böyle yapsaydım diye güzel değerlendiremediğimizin pişmanlığını yaşadığımız değerlerdir.

Sıhhatli insan, hayatı doğal olarak daha güzel yaşayacaktır. Çünkü sağlıklı kişinin mutlu olma ihtimali yüksektir. Hastalıklarla meşgul olmayan bir insan olarak toplumda üzerine düşen görevleri gerektiği gibi yerine getirebilir, sosyal hayatta var olması gereken insani ilişkilerini kolayca sürdürebilir. Ama sağlığını kısmen veya tamamen kaybetmiş bir insan, doğal olarak bunlarla uğraşmak yerine daha önemli olan sağlık problemleriyle meşgul olmak zorunda kaldığından, insan olarak, anne-baba, evlat,eş ve kul olarak üzerine düşen görevleri tam olarak yerine getiremeyecek, hem dünyevi hem manevi faaliyetleri eskisi gibi olamayacaktır. Toplumdan uzaklaşacak, sosyal hayattan kopacak, insani görevlerinde ihmaller başlayacaktır. Kulluk görevlerini isteyerek,zevkle,mutlulukla yapamayacak, zorlanmaya başlayacak ve hatta belki de ibadetlerini bir müddet sonra terk edecektir. Hem insanca yaşayabilmek hem Müslümanca hayatımızı huzurla sürdürebilmek için sağlıklı olmak bizim için çok büyük bir imkandır. Bu imkanı kaybetmeden değerini bilelim sağlığımızı koruyalım.

Sıhhatliyken insanlık için ve kendimiz için güzel işler yapalım. İleride karşılaşabileceğimiz kötü günler için geleceğimize yatırım yapalım. Gençliğimiz en aktif olduğumuz anlarımızdır. Hayatın güzelliklerini keşfettiğimiz, zevkü sefayı fazlasıyla yaşamaya çalıştığımız, en yoğun hareket içinde bulunduğumuz özel bir zaman dilimidir. Ama her şeyin bir sonu olduğu gibi gençlik de gelip geçicidir. Gençlik ve enerji iyiye, doğruya ve güzele yönlendirilmezse boşa geçirilmiş olacak bir dönemdir. Sırf eğlenceye, keyfe, zevke harcanırsa sonunda insanın elinde kalan sadece pişmanlık olacaktır. Ama gençlik insanlık yararına faaliyetlerle geçirilirse, ahlak ve edep ve İbadetlerle de taçlandırılırsa en güzel şekilde değerlendirilmiş olacaktır.

Rasulüllah (S.A.V.) güneşin çok sıkıntı vereceği Kıyamet Gününde Yüce Allahın (C.C.) özel olarak gölgelendireceği, ikram ve iltifatlarda bulunacağı yedi grup insandan birinin gençliğini Allah yolunda geçiren kişiler olduğunu müjdelemektedir. (Buhari, Ezan 36). Öyleyse gençliğimizin gelip geçici olduğunu idrak etmeli, bu kuvvetli çağımızda enerjimizi insanlık yararına ve Allah’ın rızasına uygun faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Sonunda pişmanlık duymayacağımız bir gençlik dönemi yaşamalı, insanlık değerlerine,ahlaka ve örfümüze uygun güzel işler yapmaya, şeytanın ve nefsimizin esiri olmamaya gayret göstermeliyiz. En hayırlı genç zamanımızın tüm olumsuzluklarına rağmen Rabbini bilen, şeytanın ve nefsinin değil Allah’ın yolunda yaşamını sürdüren gençtir. Kıymetini bilemeyip harcadığımız nimetlerden biri de boş vakitlerimizdir. Oyun, eğlence ile ve yararsız işlerle zamanımızı kaybetmek bize ileride keşke dedirtecek yanlış bir davranıştır. Çünkü belli bir ömrümüz vardır. Bu zamanı hem bir insan hem de bir Müslüman olarak doğru değerlendirmeli, kendimiz, ailemiz ve toplumumuz için faydalı işlerle geçirmeliyiz.İbadetlerimizi aksatmadan düzgünce yapmamız gerektiği gibi bazen boş anlarımızda nafile ibadetlerle de ebedi hayatımız için güzel şeyler yapmalıyız. Boşa geçireceğimiz vakitler yerine nafile namaz kılmalı,Kur’an okumalı, tesbihatlar yapmalı, ilimle meşgul olmalı, her gün bir miktar kitap okumayı adet haline getirmeye çalışmalıyız. İhmal edip kılmadığımız,kılamadığımız namazlarımız varsa boş anlarımızda kaza namazları kılmalıyız. Mesuliyetimiz olan hususlardaki eksikliklerimizi gözden geçirip tamamlamalıyız. Boş vakitlerimizi bir bakıma kendimizi tamir ve onarım anları gibi değerlendirmeliyiz. Hatalarımızı, eksikliklerimizi gözden geçirmeliyiz. Netice olarak; sahip olduğumuz binlerce nimet içinde belki de en önemlileri olan bu 3 değerin kıymetini bilmeliyiz.

Elimizden uçup gitmeden zamanında insanlık değerlerine ve dinimize uygun şekilde değerlendirmeliyiz. Yaşlılarımızın en çok pişmanlık duyduğu ve zamanında önemini idrak edemediği için elden kaçırdığı bu güzellikleri boşa harcamayalım. Rasülullah (S.A.V.) in şu sözüne kulak verip gafletten uyanalım;“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: “Sağlık ve boş zaman.” (Buhârî, Rikâk, 1)