17 Ocak 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Ezine Müftüsü Mustafa Arda Köşe Yazısı ; “Kış Müminlerin Depresyon Ayı Değil Bahar Ayıdır.Öyle Olmalıdır”

Kış Müminlerin Depresyon Ayı Değil Bahar Ayıdır.Öyle Olmalıdır

Ben de dahil olmak üzere çoğunluğumuz, kapalı havaların, kısa ve soğuk günlerin olduğu kış aylarından ziyade güneşli ,sıcak ve uzun günlerin olduğu yaz aylarını daha çok severiz. Bahar aylarında neşelenir canlanırız. Kış başlangıçlarında da genelimizde bir keyifsizlik, mutsuzluk, karamsarlık duygusu hakim olur, hatta bu kış mevsimlerinde insanlarda psikolojik sorunlar biraz daha fazla görülür. Demek ki bu sebepten olsa gerek ağlık biliminde kış depresyonu diye adlandırılan özel bir psikoljik rahatsızlık tanımı dahi vardır. Yani insan hayatında bu haleti ruhiye bir realitedir.

Aslında insanların büyük çoğunluğunun güneşli, uzun gündüzlü ve normal sıcaklıktaki bir mevsimi sevmesinde, kapalı, kasvetli, soğuk ve kısa günlerin olduğu kış aylarını pek sevmemesinde bir anormallik yoktur. Yazın insanlar biraz daha rahat, kaygısız ve bol güneş görme sebebiyle doğal olarak mutlu olurlar. Kışın da pek güneş göremediklerinden, havaların soğuk ve günlerin kısa olmasından dolayı da geçici bir mutsuzluk yaşayabilirler. Ama biz hayattaki her olaya iman çerçevesinden , Allahın kainattaki yarattığı mükemmel düzen açısından baktığımızda yazın da kışın da olması doğaldır ve gereklidir. Gece-Gündüz, Aydınlık-Karanlık gibi Kış ve Yazın da olması hayatı daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Zıttı olmayan birşeyin ne olduğu tam olarak bilinemez. Allahın kainatta yarattığı mevcudattaki genel prensibi her şeyi zıttıyla var etmesidir ki birbirleriyle kıyaslanabilsin,daha iyi anlaşılabilsin.

Mümince baktığımızda yazın insanoğlu rehavete kapılmakta, ibadetleri aksatmakta, haramlara yönelmekte kış aylarına göre daha fazla fırsat bulabilmektedir. Dünyanın güzelliklerine daha fazla yönelip ahireti ve Yaratıcısını unutabilmektedir. Korkudan çok ümit ve neşe duygusunun hakim olmasından dolayı kulluk vazifelerinde bir gevşeme söz konusu olabilmektedir. Kış aylarında ise insanlarda, tabii ki özellikle müminlerde iç dünyasına yönelme artmakta, gecelerin uzun olması dolayısıyla evinde ailesiyle daha fazla zaman geçirme imkanı bulmakta, gündüz namaz vakitlerinin de birbirine çok yakın olması sebebiyle Şeytanın insana Rabbini unutturma fırsatıazalmaktadır. Kapalı, kasvetli havalarda iç sıkıntısını ve daralma hissini atmak için daha çok ibadete ve Allaha kulluğa yönelinmektedir. Geceleri evde ailece sohbetlere, komşu ve akraba ziyaretlerine, kitap okuma gibi güzel faaliyetlereimkan ve fırsatlar ortaya çıkmaktadır.

Kış ayları günlerin kısa olmasıyla  müminlerin nafile oruç tutmalarına daha fazla imkan sağlamaktadır. Kaza orucu tutanlar için  oruç borcunu eda etmenin en uygun olacağı zaman dilimi de yine bu kış aylarıdır. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz de bu duruma dikkatlerimizi çekerek “Kış müminin baharıdır.” buyurmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 75). Yâni kış mevsiminin müminlerin hayatında nasıl bereketli bir dönem olduğuna dikkatimizi çekmiştir. Hadisten anlıyoruz ki nasıl yazın, kainata yeni bir neşe gelir, her tarafı güzel kokular kaplar, muhtelif güzellikler ortaya çıkarsa müminlerin dünyasına da aslında kışın bahar ayı gelir. Müminler de bu mevsimde manevi alemde ve insani ilişkilerde bahar hayatını, yeniden dirilişi yaşarlar. Bu bereketli anları kişisel ve ilmî gelişimine bir fırsat olarak görür ve kıymetini bilerek değerlendirirler.

Efendimiz (AS), hadisin devamında kış mevsiminin iki özelliğini açıklamış, bu ayları nasıl değerlendirmemiz gerektiği hususunda biz müminlere yol açmıştır; “Kışın gündüzler kısalmıştır, mümin oruç tutar; geceler de uzamıştır, geceyi ihyâ eder.” (Suyûtî, el-Câmiu’s sağîr, I, 718)

Girmekte olduğumuz kış ayları karamsarlık ve depresyona değil manevi baharımıza vesile olsun inşallah. Daha çok ibadetlere ve Yüce Rabbimize (C.C.) kulluğa, Rasülullah (A.S.) Eefendimizin sünnetine daha çok tabi olmaya, aile bağlarımızı kuvvetlendirmemize, kitap okuyarak ilmimizi artırmamıza, haramlardan uzak durmamıza bir fırsat olsun. Allahın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.

Hayırlı Cumalar…